Den “herlige krig” og konsekvenser

På sit landsmøde den 14. juni 2003 har Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) drøftet Danmarks deltagelse i krigen imod Irak. Landsmødet opfordrer til at skifte til fredssporet:

Før krigen imod Irak blev det fra næsten alle sider bedyret, at der aldrig kunne blive tale om dansk krigsdeltagelse uden om FN. Men alligevel gennemtrumfede et mikroskopisk flertal i Folketinget, at Danmark skulle vende ryggen til FN, krænke folkeretten og ignorere de verdensomspændende protester.

De 179 folketingsmedlemmer fordelte sig med 61 stemmer for dansk krigsdeltagelse og 50 imod, mens 68 (!) udeblev. De danske krigstilhængere klistrede hoverende det officielle Danmark til “koalitionen”, dvs. det imperialistiske selskab (Mr. Bush og Mr. Blair), og bryster sig af, at have besejret en brutal diktator og befriet det irakiske folk. Men hvis det er retningsgivende for nye krige, får koalitionen travlt med at iværksætte nye krige og oprette protektorater, som de er i færd med at gøre i Irak, hvor de nu sidder hårdt på den dyrebare olie, som også var et krigsmål.

Inden de sejrsberuste korstogsriddere bliver helt øre over “de gode”s sejr over “de onde”, erindrer FMN om, at der engang var en blodig Hitler, en atombombe-Truman og en Falklands-erobrer Thatcher, som forbigående blev styrket gennem hensynsløs krig og tilhørende forbrydelser.

Næsten alle krige begynder og begrundes med fæle løgnehistorier. Krigen imod Irak var ingen undtagelse. Det officielle påskud, der også blev serveret i FN’s Sikkerhedsråd i et forsøg på at misbruge rådet og gøre FN krigsførende, var Iraks påståede besiddelse af masseødelæggelsesvåben, som også var en trussel imod USA. Indtil dato er der ikke forelagt nogen form for beviser. Tværtimod. Påståede mobile laboratorier til fremstilling af kemiske kampstoffer var f.eks. almindelige brandbiler. Men larmen fra propagandatrommerne er ikke ophørt.

Læg mærke til, at historieforfalskerne senere har fordrejet sagen og nu fremstiller den militære sejr som legitimation af krigen.

FMN mener ikke, at noget land eller grupper af lande bør påtvinge andre lande deres eget politiske system med dets politiske, økonomiske, religiøse og eventuelt racemæssige særtræk.

FMN advarer om, at nykolonialisterne/nyimperialisterne er inde på en farlig vej, som de ikke kan kontrollere.

Det må beklages, at den danske VC-regering og Socialdemokratiet har meldt sig som korstogsriddere i et frikorps, der vil eksportere vestligt demokrati og værdier til de arabiske lande, skønt mange af disse lande ikke accepterer disse værdier og opfattelser. Det er utroligt naivt at forestille sig, at det skulle være vejen til dialog og fred. Besættelsesstyrkerne sætter jo magt og krudt og kugler foran selvbestemmelse og ret og skaber grundlag for nationale frihedsbevægelser som f.eks. Israel må sande.

FMN anser det for helt uforsvarligt og i strid med Danmarks sande nationale interesser at gøre Danmark, som selv har oplevet en fjendtlig besættelse med al dens vold og udplyndring, til besættelsesmagt i et fjerntliggende land. Det må dybt beklages, at de politiske partier er ved at finde sammen i en uhellig alliance, der ligesom kollaborationspolitikken under den tyske besættelse 1940-45 har til formål at gå den aggressive angribers ærinde. I virkeligheden har de samme partier udskiftet hagekorset med Star and Stripes.

I de mange forsirede grundlovstaler, der blev holdt 5. juni, manglede der nogle bidrag til en tiltrængt modernisering og fornyelse.
FMN peger på, at Grundloven bør tage hensyn til erfaringerne fra Anden Verdenskrig:
Den bør indeholde en forpligtelse til at beskytte borgernes liv, sikkerhed og velfærd og i overensstemmelse med FN-pagten (charter) udelukke krig som et middel til løsning af mellemfolkelige problemer. Danske statsborgere skal deltage i landets nationale forsvar, hvis dets ret til selvbestemmelse krænkes eller det angribes, og Danmark kan i begrænset omfang deltage i politimæssige og lignende opgaver, der iværksættes af FN, og som ikke skyldes manipulation eller tvang over for FN-medlemmer. Det er danske statsborgere forbudt at deltage i andre landes krige eller lade sig hverve til fremmed krigstjeneste. Danske statsborgere må ikke optræde som medlemmer af en besættelsesmagt i andre lande, hvilket i sig selv er en krigsforbrydelse. Regeringen skal sikre, at der føres en udenrigspolitik, som udelukker, at danske statsborgere kan blive udsat for anklager for krigsforbrydelser eller deltagelse i udplyndring.

FMN opfordrer politikerne på Christiansborg til straks at hjemkalde de danske besættelsestropper i Irak.

Se også øvrige udtalelser fra landsmødet:
Stikkere som i nazitiden

Kattelem for terrorister

Netavisen 17. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne