– Grundloven er nu for alvor truet

Folkebevægelsen mod EU:

GRUNDLOVSDAG 2003: Over hele landet lægger EU-modstandere op til en folkelig afvisning af EUs stormagtsambitioner og grundlovstraktat i et forsvar for dansk folkestyre og selvbestemmelse

Mens EU-Konventet er i gang med de sidste justeringer af den fælles grundlovstraktat for en stærk og centraliseret superstat med politiske og militære stormagtsambitioner, så går medlemmer af og repræsentanter for Folkebevægelsen mod EU i syv byer rundt om i landet i en verbal modoffensiv i et forsvar for Grundloven, for folkestyre og for selvbestemmelse. Her er en håndfuld citater fra de taler, som de har forberedt til Grundlovsdag – torsdag den 5. juni 2003:

KØBENHAVN: – Det vil være mere end trist, hvis 50 års jubilæet for den danske grundlov skal blive en begravelse. Den EU-grundlov, der netop i disse dage går ind i sin afgørende forhandlingsfase i EUs såkaldte Konvent for Den Europæiske Unions Fremtid, sætter efter alt at dømme vores danske grundlov ud af kraft på så afgørende punkter, at dansk tiltrædelse af EU-grundloven må kræve, at den danske grundlov ændres. Den endelige stillingtagen til det retlige og politiske forhold mellem den kommende EU-grundlov og vores danske grundlov må selvfølgelig afvente den endelige vedtagelse, som antagelig vil finde sted i Rom til december (under forsæde af Silvio Berlusconi!). Men allerede nu tegner der sig et billede af, at EU-grundloven vil gå ud over de rammer for ”suverænitetsafgivelse”, der blev fastlagt ved Højesterets dom af 6. april 1998. Uanset danske EU-tilhængeres forsikringer om, at EU ikke er på vej til at opbygge en europæisk forbundsstat (som konventsformanden har kaldt ”Europas forenede Stater), er det netop en europæisk superstat, der er på konventets tegnebræt. Jeg er parat til at gå aktivt med i en domstolsproces, der vil kunne blive nødvendig, hvis regeringen fastholder at den danske grundlov ikke antastes af EU, siger professor dr. jur. og medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Ole Krarup i sit oplæg til debat ved Grundlovsmødet kl. 13.00-18.00 i Fælledparken ved Trianglen i København.

SILKEBORG: – Skal det siges simpelt, så er forfatningsarbejdet ikke borgernes projekt, men kapitalens projekt – kapitalen, som via globaliseringen af verdenssamfundet, er blevet politikernes nøgleprojekt. Det er et opgør med demokratiet. Jeg tror personligt, at det er her, vi skal tage afsæt. Amerikanske tilstande, hvor den enkelte borgers ansættelsesforhold er afgørende for, hvilken sundhedsbehandling jeg kan få, og hvilken uddannelse mine børn får tilbudt er ikke et skræmmebillede, men en meget nærliggende situation. Danmark har en ganske særlig rolle i den europæiske debat. Vi har skabt noget der ligner en idealmodel, hvor udgangspunktet er, at den enkelte yder efter evne og nyder efter behov. Det er borgernes Danmark og ikke kapitalens Danmark – endnu, skal der tilføjes, for i regeringens stræben for et kapitalens Europa, er vi godt i gang med at undergrave den danske velfærdsmodel. Den særlige danske rolle består derfor i at udbrede kendskabet til den danske model – til værdien af demokrati og skabe troen på et samfund der er skabt for borgerne, såvel inden for, som uden for Danmarks grænser. Vi – og de – skal vide, hvad vi har, og hvad det er, vi er ved at give køb på, siger EU-parlamentskandidat for Folkebevægelsen mod EU og formand for Forbundet af Offentligt Ansattes afdeling i Århus Kirsten Normann-Andersen i sin tale i Lunden i Silkeborg kl. 14.00.

ÅRHUS: – Mange mennesker går i disse dage rundt og siger, at vi skal gå ind og styrke EU, fordi vi på den måde kan skabe en modvægt til USA. Denne tankegang er ufattelig naiv. Får man skabt et militært og politisk stærkt EU, er der en stor risiko for, at det bliver en slags USA nummer 2, og det vil hverken være i fredens eller de fattige landes interesse. Hvis vi ønsker, at Danmarks skal spille en udenrigspolitisk rolle, må vi gøre som Norge, der senest har gjort en stor indsats for at forene de stridende parter i Sri Lanka, og som i øvrigt gang på gang har talt u-landenes sag i internationale forhandlinger, siger forfatteren Sven Skovmand, folketingskandidat for Det Radikale Venstre samt medlem af forretningsudvalget i og tidligere medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, ved Grundlovsmødet kl. 13.00-16.00 i Riis Skov i Århus.

ÅRHUS: – Grundloven siges at være forældet, rent sprogligt ikke mindst, og i forhold til dens beskrivelse af landets styreform. Dette problem kan efter min mening være stort nok, men det er langt fra det største. Det væsentligste problem med Grundloven er, at den ikke i sin ånd bliver overholdt. At suveræniteten fosser ud af landet. Ikke mindst med den nye EU-grundlov i støbeskeen er der grund til at stille spørgsmålet om, hvor meget vi kan afgive af selvstændigheden og samtidigt påstå, at vi er et selvstændigt land, og ikke blot en provins i unionsstaten, siger EU-parlamentskandidat Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU ved Grundlovsmødet i Riis Skov i Århus.

BORGBJERG MØLLE: – Det parti, som har stået som fortaler for den frie aftaleret og den sociale velfærd, vil nu afskaffe disse grundstene i det danske samfund i sit udspil til indholdet af EUs nye traktat. Når EU bliver så stort, kan et lille land som Danmark ikke stikke en kæp i hjulet, mener socialdemokraten Henrik Dam Kristensen. Partiets udspil vil indføre flertalsafgørelser på det sociale område og arbejdsmarkedet. Det vil betyde, at de sociale ordninger og aftaler skal reguleres ned efter fælles europæiske minimumsregler. Det er noget af det mest vidtgående i EUs kommende grundlovstraktat, som skal erstatte den danske Grundlov. Det er tvivlsomt, om vi kan fejre Grundlovsdag om 10 år, hvis ikke traktaten bliver afvist ved en folkeafstemning. Og det vil være tvivlsomt om der bliver selvbestemmelse eller indflydelse på det sociale område, siger medlem af forretningsudvalget i og tidligere EU-parlamentsmedlem for Folkebevægelsen mod EU Lis Jensen.

ESBJERG: – Det er til grin, når man forsøger at nedsætte et konvent, der skal gøre EU mere folkeligt. Resultatet har været alt andet end åbent, demokratisk og folkeligt. Det viser i sig selv, hvilken vej unionen vil udvikle sig med den nye grundlovstraktat. Det vil blive en topstyret og udemokratisk superstat. Hvordan i al verden skal en almindelig dansk borger fremover kunne råbe politikerne og magthaverne op i Bruxelles, når det i forvejen er svært i Danmark? Det bliver ikke mere demokratisk, siger EU-parlamentskandidat for Folkebevægelsen mod EU Majbrit Berlau på Grundlovsmødet i Strandbyparken i Esbjerg kl. 14.00-17.00.

ESBJERG: – Lever EU’s konvent op til de krav, som de europæiske folk stiller til en demokratisk grundlov? Er der et folkeligt krav om en EU-forfatning? Er medlemmerne af konventet valgt af de europæiske folk? Er det en folkelig debat om konventets arbejde? Svarene på disse spørgsmål er et klart Nej. Intet europæisk folk har ønsket, at EU får en grundlov. Medlemmerne af konventet er ikke valgte af folkene selv, men håndplukkede af eliten i regeringerne og de store partier. I Danmark interesserer medierne sig kun for den mening som et par håndfulde toppolitikere har om konventet. I andre lande er den folkelige debat endnu mere fraværende. I stedet for at ligge på maven for EU- elitens grundlov, skal de europæiske folk forsvare og videreudvikle deres egne demokratiske grundlove. Kun på den måde kan vi sikre folkenes og de enkelte borgeres frihed, siger EU-parlamentskandidat for Folkebevægelsen mod EU Gustav Sieg Sørensen på Grundlovsmødet i Strandbyparken i Esbjerg.

Grundlovsmøder:

KØBENHAVN: Fælledparken ved Trianglen kl. 13-16. Arr.: Folkebevægelsen mod EU.
Kl. 13: Tale ved parlamentskandidat Kirsten Anette Christensen fra
Folkebevægelsen mod EU.
Kl. 14: Debatmøde m. bl.a. formand f. Folketingets Europaudvalg Claus Larsen-Jensen, professor dr.jur. samt MEP for Folkebevægelsen mod EU Ole Krarup, advokat Bjørn Elmquist, folketingsmedlem
for Enhedslisten Søren Søndergård og Erling Henriksen fra Grundlovsværn
2000.

ÅRHUS: I Riis Skov i Århus kl. 13.00-16.00. Arr.: Folkebevægelsen mod EU.
Proffesor Uffe Østergaard, forfatter Sven Skovmand og advokat Annemarie Engel holder oplæg, mens parlamentskandidat Karina Rohr Sørensen runder af.

SILKEBORG: I Lunden i Silkeborg kl. 14.00. Arr.: Folkebevægelsen mod EU.
Taler ved tidligere forbundsformand Hardy Hansen samt af parlamentskandidat for Folkebevægelsen mod EU og fagforeningsformand Kirsten Normann-Andersen.

BORGBJERG MØLLE: Borgbjerg Mølle ved Holstebro kl. 14.00-17.00. Arr.: Folkebevægelsen mod EU og Retsforbundet i Ringkøbing og Viborg Amter.
Taler ved Lis Jensen fra forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU samt tidligere amtsrådsmedlem Knud Jacobsen.

ESBJERG: Strandbyparken i Esbjerg kl. 14-17. Arr.: Folkebevægelsen mod EU.
Taler ved parlamentskandidaterne Gustav Sieg Sørensen og Majbrit Berlau (begge for Folkebevægelsen mod EU) samt formand for Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg Hans Hansen.a

HASLEV: Haslev Folkebibliotek, Jernbanegade 63 kl. 14-17. Arr.: Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen. Talere: Karen Sunds fra Folkebevægelsen mod EUs forretningsudvalg, Trine Pertou Mach fra Junibevægelsens landsledelse og byrådsmedlem Michael Frederiksen (S).

SØNDERBORG: Efterskolen Strand, Strandvej i Sønderborg. Kl. 19.00. Arr.: Grundlovsværn 2000. Taler ved Hans Henningsen og Bent Brier.

Se mere på www.folkestyrke.dk

Netavisen 5. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne