Fyn: Arbejdsløsheden hærger

Arbejdsløshedens svøbe rammer hele landet. Men et af de områder, der er ekstra hårdt ramt, er Fyn. Arbejdere fyres i massevis. Senest har Micro Matic her i slutningen af maj måned besluttet at smide 150 arbejdere på gaden, hvorefter GASA, Brenderup Trailers og Budveg Caliper fulgte i kølvandet. Fra alle sider forlyder det, at udviklingen fortsætter i den nærmeste fremtid. Den officielle ledighed er på 7,7 pct., en stigning på hele 18 pct. fra marts 2002 til marts 2003.

Formanden for Dansk Arbejdsgiverforening på Fyn udtaler, at han har mere end svært ved at bevare optimismen. Intet peger i retning af, at det er ved at være slut med de fynske massefyringer, slår han fast. Formanden for Dansk Industri på Fyn kan heller ikke se nogle tegn på, at fyringsbølgen på Fyn har toppet endnu. Hundredvis af fynske arbejdere kan se frem til at modtage en fyreseddel i løbet af sommeren.

Den økonomiske krise med eksplosionen i arbejdsløsheden til følge har ramt Fyn med ekstra styrke, og fremtidsudsigterne er meget dystre, bekræfter plan- og udviklingschefen på Arbejdsformidlingen på Fyn. Udover, at de fynske virksomheder fyrer arbejdere i stakkevis, nedlægger store dele af deres produktion eller lukker fabrikken helt og flytter produktionen til andre lande med billig arbejdskraft, såsom de baltiske lande, så rammes Fyn også af massefyringerne i de store koncerner.

Massefyringerne inden for TDC og Kvickly forventes at ville øge den fynske arbejdsløshed med 150 arbejdere. Dertil kommer, at det ikke kun er industrien (fremstillingsvirksomhederne), der fyrer folk for et godt ord/nedlægger arbejdspladser. Situationen forværres af, at også servicefagene fyrer folk i massevis. De hundredvis af arbejdere, der fyres på industriarbejdspladserne, har ingen mulighed for som tidligere at finde arbejde andetsteds, forklarer chefen for Arbejdsformidlingen på Fyn.

LO Fyn bekræfter i øvrigt de sorte udsigter for beskæftigelsen på Fyn. Eksplosionen i massearbejdsløsheden vil fortsætte. På Fyn som i resten af Danmark.

Se også:
Massefyringerne fortsætter – med uformindsket kraft KP12, 2003
En ulykkelig situation KP 12, 2003

Netavisen 5. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne