En ulykkelig situation

“For regeringen er hver eneste ledig, som gerne vil i arbejde og ikke kan komme det, udtryk for en ulykkelig situation.”
Sådan lød beroligende i Anders Foghs afslutningstale den 3. juni.

De næste ord lød imidlertid sådan:
“Efter alt at dømme er det en midlertidig afmatning af økonomien som følge af sløje konjunkturer i udlandet. Regeringen forventer større vækst og mere beskæftigelse næste år.”

Det gjorde regeringen også for et år siden. Midlertidig afmatning. Opsvinget lige om hjørnet. Derfor yderst begrænsede og midlertidige tiltag for 2003.
Fra og med næste år, år 2004, så går det den rigtige vej igen. Så kommer det. Det længe ventede opsving, som fortsat venter lige om hjørnet, selvom man tvunget af kendsgerningerne gang på gang har udskudt det! Endnu et halvt til helt år ud i fremtiden. Det opsving, som for længst burde være i gang, hvis de borgerlige økonomiske eksperters forudsigelser ellers stod til troende.

For at påvise, at man tager den katastrofale eksplosion i massearbejdsløsheden seriøst, er regeringen fremkommet med et beskæftigelsesfremmende udspil, der skulle sætte mere gang i byggeriet ved at fremskynde en række anlægsopgaver. De midler, som regeringen vil afsætte, er dog så ringe, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om udspillet overhovedet får nogen som helst reel positiv effekt på beskæftigelsessituationen.

Ellers består højreregeringens såkaldte beskæftigelsesfremmende politik på linie med den foregående Nyrup-regering i at bekæmpe de arbejdsløse, bistandsmodtagerne og nydanskerne og udbygge det tredje arbejdsmarked. Det er lutter tom snak, når statsministeren højtideligt hævder, at enhver arbejdsløs er én for meget og at bekæmpelsen af arbejdsløsheden ligger det sorte sammenrend, der har regeringsmagten, stærkt på sinde.

Ikke et eneste reelt skridt er blevet taget for at skaffe flere i rigtigt arbejde på overenskomstmæssige vilkår.

Se også

Massefyringerne fortsætter – med uformindsket kraft KP12, 2003
Fyn: Arbejdsløsheden hærger KP 12, 2003

Netavisen 3. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne