En anden verden er mulig – socialismen er svaret

Fællesudtalelse fra europæiske marxistisk-leninistiske kommunistiske partier til G8-topmødet i Evian 1.-3. juni 2003

Endnu engang samles lederne af de store imperialistiske magter omkring den amerikanske supermagts repræsentanter for at diskutere og træffe beslutninger om vores fremtid. De vil tage nye skridt for at fremme den imperialistiske globalisering med henblik på at slippe ud af det verdensomspændende imperialistiske systems krise.
På trods af arbejdernes og folkenes enormt omfattende protester og kampe vil de diktere deres privatiseringspolitik, likvideringen af de sociale sikringssystemer, af det offentlige sundheds- og uddannelsessystem, fleksibilitet og løntrykkeri på jobmarkedet, deres udplyndring af de beherskede lande, af Afrika, Asien og Latinamerika.
De tager sig ikke af de sociale eller økologiske konsekvenser, af konsekvenserne for sundheden, i deres politik for profit for enhver pris.

Denne politik for social tilbagegang i global målestok går hånd i hånd med styrkelsen af undertrykkelsesorganerne og disses internationale koordinering under etiketten kamp mod ‘terrorisme’. De, som spreder en terrorens politik over hele verden, udvider deres instrumenter til kontrol og overvågning af befolkningerne, og kriminaliserer alle former for social protest.
Deres politik gennemføres ved hjælp af omfordelingskrige med folkene som deres ofre.
Efter at have været splittet på spørgsmålet om Irak, hvor hver imperialistmagt forfulgte sine egne interesser, søger de nu efter enhed på nye felter for sammen at organisere den imperialistiske udplyndring og dominans over kloden.

Verdens folk har til stadighed bekæmpet denne dominans. Fra de første G7-, senere G8-topmøder, til Den Internationale Valutafonds, Verdensbanks- og WTO-møderne har tusinder og tilmed hundredtusinder demonstreret og fordømt den gæld, som lemlæster folkene, fordømt, at al menneskelig virksomhed bliver til en handelsvare, fordømt mekanismerne til deregulering, som ødelægger social beskyttelse og arbejdslovgivningen. Modstanden mod (ny)liberalismen har udvidet sig til en fordømmelse af de imperialistiske krige, som den afføder.

Sammen med arbejderne og verdens folk erklærer vi, at en anden verden er mere nødvendig end nogensinde: en verden med social retfærdighed, af respekt og solidaritet mellem folkene, en verden befriet for monopolernes dominans og for de stater, der tjener dem, en verden, som gør det muligt at sætte en stopper for udplyndrings- og omfordelingskrige. Den verden, som vi tilstræber og kæmper for, har et navn: Det er socialisme.
Der går en vej til den: Det er arbejderklassens og folkenes revolutionære kamp.

Fælles kamp mod imperialismen og dens politik for krig og elendighed!

Underskrevet af en række europæiske marxistisk-leninistiske kommunistiske partier, heriblandt Arbejderpartiet Kommunisterne (Danmark) samt partier og organisationer i Norge, Frankrig, Tyskland, Spanien og Tyrkiet.

Netavisen 31. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne