Skrot ideen om det 3. arbejdsmarked

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 10, 2003

Misbruget er ikke bare stort. Det er voldsomt – i omfang som i hensynsløshed.
Det handler om folk på overførselsindkomst. Disse pariaer er i sig selv inddelt i forskellige kaster. De bedst stillede oppebærer en årlig indkomst på omkring 150.000 danske kr. før skat. De kaldes dagpengemodtagere. Efter et år overgår de til aktiveringspligtige dagpengemodtagere, hvorefter de tilnærmer sig en lavere kaste: kontanthjælpsmodtagerne, der maksimalt oppebærer retten til små 100.000 kr. årligt før skat (hvis ægtefællen kan forsørge dem, så er det 0 kr. før og efter skat). Af andre kaster kan nævnes revalidender og førtidspensionister, som igen er opdelt i forskellige grupper og indkomster.

I magthavernes sprogbrug går de alle under samme betegnelse: overførselsindkomstmodtagere.
Det er underforstået, at de ligger samfundet til last. Det var og er Socialdemokratiet, Venstre og Konservative enige om.
Det handler om ca. en tredjedel af arbejderklassen, der står uden for produktionen. Denne omkring en million i den erhvervsaktive alder yder ikke noget til produktionen eller bruttonationalproduktet. De nasser af samfundskagen. Derfor har de heller ingen rettigheder. Derfor skal de stilles over for kontrol, krav og mistænkeliggørelse overfor misbrug.

Derfor er det tilladt erhvervslivet at misbruge dem. De må stå til rådighed, siger den borgerlige regering og Dansk Arbejdsgiverforening. De må tilvænnes arbejdsmarkedet, jobtrænes, siger og sagde Socialdemokratiet og fagbevægelsens top.

Kommunistisk Politik afdækker i dette nummer, hvordan kommunerne i samarbejde med virksomheder systematisk gennemfører et tvangsarbejdscirkus, hvor de udstødte bliver pisket rundt i manegen med pisk og uden gulerod.
Bodumfabrikkerne har i samarbejde med otte kommuner systematiseret misbruget. Farum kommune har i årevis været kendt for det. Kommuner i Frederiksborg amt har i mange samarbejdet med Colo Plast efter samme skabelon. Bjergsted kommune er blevet kendt for deres aktiveringsfabrik “Hal 13”, hvor der blev pakket bolsjer for Bon Bon-fabrikkerne.

Det er kun toppen af isbjerget. Mange andre eksempler kunne gives, men endnu flere er ikke kommet for dagens lys. Kendsgerningen er, at det er voldsomt. Kendsgerningen er, at gruppen af overførselsindkomstmodtagere arbejder gratis – eller nærmest gratis. Kendsgerningen er, at de udnyttes og udbyttes groft. Kendsgerningen er, at det lovligt. Kendsgerningen er, at det var den socialdemokratisk ledede regering fredet med stemmer fra SF og Enhedslisten og med fagbevægelsens tavshed, der åbnede for denne glidebane.

Det var Nyrup-regeringen, der gennemførte og systematiserede tvangsaktiveringen. Det blev lanceret som en del af filosofien om det tredje arbejdsmarked. Det var selv samme regering, der reducerede dagpengeretten fra syv til ét år! Det var den regering – med den politik – der år efter år blev fredet af SF og Enhedslisten, når finansloven skulle vedtages. Det var den regering og dens politik, der blev fortiet og fordrejet af toppen af dansk fagbevægelse. Den politik var blot én af årsagerne til, at den i november måned 2001 blev vraget af arbejderklassen, heriblandt de udstødte.

Nu har dele af fagbevægelsen, med SiD i spidsen, sat sig det mål at føre kampagne mod misbruget af de udstødte. Enhedslisten erklærer, at de vil føre en kampagne mod tvangsaktivering i dette forår. På 16 dage ruller Enhedslistens buskampagne gennem landet, og så har vi vel alle glemt “fornuften” i at sikre Socialdemokratiets taburetter, da angrebene blev gennemført.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har bebudet en lov, der giver virksomhederne yderligere muligheder for endnu grovere udnyttelse af de udstødte.
Her forslår kampagner ikke, der dækker over egne fejltrin.
Nu må der kaldes til kamp mod misbruget.
De udstødte har ret til en arbejdsplads til overenskomstmæssig betaling.

Netavisen 7. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne