Bodum har sat misbruget i system

Mere end 100 kontanthjælpsmodtagere arbejder nærmest gratis hver dag for Bodumfabrikkerne.
Otte kommuner, der forsyner virksomheden med tvangsarbejdere, kalder det meningsfyldt aktivering. Regeringen vil til sommer give aktiveringscirkusset endnu friere tøjler.

Kaffekandeproducenten Bodum er ude i et misbrug. Ikke i lovens forstand. Tværtimod. Loven, der blev gennemført af den socialdemokratisk ledede regering i 90’erne, giver Bodum og andre virksomheder lov til at misbruge tvangsaktiverede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og revalidender.
Kommunerne stiller beredvilligt disse økonomisk belastende personer til rådighed – i form af en økonomisk modydelse fra Bodum eller dets datterselskaber.

Metoden er ganske simpel: Kommunen modtager penge af Bodum for at oprette aktiveringsfabrikker, hvor de tvangsaktiverede bistandsmodtagere samler og pakker produkterne, der afhentes af Bodum, klar til levering. Kommunen tjener penge; Bodum får samlet og pakket kaffekanderne gratis eller næsten gratis; kontanthjælpsmodtagerne arbejder på det nærmeste for deres bistandskroner; og mindre montage- og pakkefirmaer går konkurs med yderligere arbejdsløshed til følge.
Kommunerne kalder det for meningsfyldt aktivering.

Fallitter og arbejdsløshed følger i kølvandet af otte kommuners samarbejde med Bodums datterselskab Multiplast.
Her stopper misbruget ikke: Det amtslige revalideringscenter i Århus Reva Center Nord benyttes til produktion af blandt andet trælåg til plastkrukker, som ender i Svendborg, hvor arbejdsløse på kontanthjælp pakker den samlede krukke på centeret Byhavegård.

Tilfældet er på ingen måde nyt. Farum kommune har i årevis været kendt for deres “gode vilje” til at “tilvænne” kontanthjælpsmodtagere arbejdsmarkedet. Colo Plast i Frederiksborg amt har i årevis været trukket frem i offentlighedens søgelys for et lignende misbrug. Bjergsted kommune oprettede en aktiveringsfabrik Hal 13, som dels betjente Bon Bon-fabrikkerne med pakning af slik og dels skræmte primært unge væk fra modtagelsen af kontanthjælp.
Eksemplerne er kun toppen af isbjerget. Dette er kun få afslørende eksempler ud af de mange, der aldrig er kommet for offentlighedens – endsige fagbevægelsens – lys.

VK-regeringens beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, har bebudet, at der i løbet af sommeren vil blive fremsat forslag om, at reglerne bliver yderligere lempet for kommunernes og arbejdsgivernes misbrug af grupper på overførselsindkomst.

Omkring en tredjedel af arbejderklassen er sat på forsørgelse af ægtefællen eller af det offentlige. Her ligger der en meget stor – og billig – arbejdskraftreserve, der udover at kunne udnyttes som en særdeles billig arbejdskraft også tjener til formål at trykke lønnen for de arbejdende.

Allerede i september 2002 afslørede Kommunistisk Politik/Netavisen de skandaløse forhold omkring Bodum og den systematiske udnyttelse af aktiverede som billig arbejdskraft. Se hvordan én af de aktiverede oplevede det
“Projekt arbejdsklar” – bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft i Odense

Se også
Hjort svarer udenom Netavisen 07.05.03

Kommunistisk Politik 10, 2003
Netavisen 7. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne