– EU og USAs aftale om efterforskning er endnu en planke til retssikkerhedens kiste

Folkebevægelsen mod EU:

EU-Kommissionens hemmelige aftale med USA møder hård kritik fra jura-professor og medlem af EU-parlamentet Ole Krarup

Siden terrorangrebet i New York den 11. september 2001 har USA haft travlt med at indgå aftaler med EU-Kommissionen, som giver deres efterretningstjenester stadig mere ubegrænsede muligheder for efterforskning i EU. Nu tegner der sig en aftale om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager som giver adgang til bl.a. europæiske – og danske bankkonti og telefonsamtaler.
– EU/USA-aftalen om hemmelig efterforskning er endnu en solid planke til retssikkerhedens ligkiste, lyder bedømmelsen fra jura-professor Ole Krarup.
Han er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og sidder i EU-parlamentets udvalg om borgernes friheder og rettigheder og retlige og indre anliggender.
– EU-parlamentet er slet ikke blevet hørt i denne forbindelse, siger Ole Krarup og oplyser, at det har vakt en del utilfredshed i parlamentet.

Ole Krarup bakker fuldt ud op om den hårde kritik, som den britiske borgerretsorganisation Statewatch har givet i en ny rapport der analyserer aftalerne.

Aftalerne siges at handle om bekæmpelse af terrorisme, men i realiteten omhandler de bekæmpelse af kriminalitet generelt, fælles efterforskningshold – for hvilke der ikke er fastsat nogle begrænsninger – og overvågning af “mistænkte”. Manglen på efterprøvelse, ansvarlige og databeskyttelse i udkastet til aftalerne betyder, at de intet sted hører hjemme i et demokratisk samfund”, konkluderer direktør Tony Bunyan fra Statewatch i rapporten.

Ole Krarup giver ikke meget for Justitsministeriets forsikringer om, at Danmark altid vil betinge sig, at efterforskningshold ledes af danskere og opererer under danske politimyndigheders kontrol.

– Det er jo lykkedes den borgerlige regering på rekordtid af afmontere vitale dele af nordisk retssikkerhed. Justitsministeriets beroligende erklæringer om “dansk ansvar” for hemmelige efterforskningsskridt – der giver FBI og CIA en slags statist-rolle – skal bedømmes på baggrund af farcen om den irakiske hærchef Nizar Al-Khazraji: En person ,der er sigtet for den alvorligste forbrydelse, vi kender: folkemord, bortføres af USAs efterretningsvæsen – uden at de danske justitsmyndigheder overhovedet orienteres, endsige spørges.

Læs rapporten fra Statewatch:
http://www.statewatch.org/news/2003/may/06useu.htm

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Ole Krarup, medl. af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 41 90 54.
Ib Roslund, informationschef i Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 20 16 65 67.
Ib Roslund og landssekretær Poul Gerhard Kristiansen kan også kontaktes mandag-fredag kl. 9.30-16.00 på
Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N. Telefon 35 82 18 00.

Netavisen 9. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne