Indgreb mod de syge

Nu skal regeringen sygdommen på arbejdspladserne til livs. Arbejdsgiverne har ondt i pengepungen over de nedslidte ansatte. Det har de haft i årevis, så nu kommer beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen dem til hjælp med et lovforslag, der skal gøre det sværere for de syge at være syge.

Ministeren forestiller sig blandt andet, at lægerne fremover kan lave mere fleksible lægeerklæringer, der hverken erklærer den syge fuldstændig syg eller raskmeldt. Mellemvejen kan give arbejdsgiveren ret til fortsat udnyttelse – trods sygdom. Et andet forslag bygger på, at den syge kan komme tilbage i arbejde i en anden jobfunktion, der ikke belaster sygdommen.

Den seneste opgørelse angiver, at udgifterne til syge på arbejdsmarkedet er vokset til 27 mia. kr. årligt. Beskæftigelsesministeren vil fremsætte sit forslag til efteråret.

Netavisen 8. maj 2003