Det koloniserede Grønland og missilskjoldet

Alt omkring det amerikanske militær på Thulebasen og planerne om at lade en Thule-radar indgå som en væsentlig del af det planlagte amerikanske missilskjold stinker af kolonimagters besættelse.

Det amerikanske militær har trukket sig ud af Thulebasen efter årtiers besættelse, der har fundet sted ikke med grønlændernes eller den oprindelige tvangsforflyttede Thule-befolknings accept – men alene i henhold til aftaler med den danske kolonimagt. Som en del af den danske kontrol med Grønlands udenrigs- og ‘sikkerheds’-politik.

Thule – Vieques
Den 1. maj i år måtte den amerikanske flåde trække sig ud af den puerto ricanske ø Vieques, som har været brugt som bombesprængnings- og øvelsesområde i årtier. Tilbagetrækningen er sket efter omfattende protester gennem mange år, og pueto ricanerne har fejret løsladelsen af deres ø med glædesdemonstrationer.

1. maj 2003:
US Navy tvunget ud af Vieques

Der er fællestræk mellem Thule og Vieques.
De er begge blevet forladt af én eneste grund: De er ikke længere helt nødvendige for den globale amerikanske strategi. USA søger at sikre sig global militær dominans og har rykket sin opmærksomhed imod andre områder, mod nye besættelser og mod ny kolonisering.

Begge steder efterlader amerikanerne en miljøkatastrofe, en langtidsvirkende giftlosseplads i følsomme økologiske zoner – og begge steder efterlader amerikanerne oprydningsarbejdet og regningen til de indfødte. Og begge steder er det kun de mest synlige beviser på amerikansk kontrol, der forsvinder. USA er stadig den dominerende magt i Puerto Rico og på Grønland – for Grønlands vedkommende i et for USA upåklageligt samarbejde med den gamle kolonimagt Danmark.

Missilskjold og grønlandsk protest
Greenpeaces afsløring af det gigantiske militære miljøsvineri ved Thule har foranlediget en politisk orkan på Grønland. Det er ikke bare Dundas-fjeldet, som er forurenet: Der findes 54 større amerikanske affaldsdepoter med dødsensfarlige tungmetaller over et stort område i følsom arktisk natur.

Det forurende Dundas-fjeld
USA har efterladt 54 giftlossepladser i Thuleområdet – og en regning på millioner og atter millioner

Afsløringen af miljøskandalen kommer særdeles ubelejligt for den danske regering og det grønlandske landsstyre. På trods af indædt modstand fra den grønlandske befolknings side mod at Thule-basen afløses af en Thule-radarstation som et vigtigt led i det aggressive amerikanske missilskjolds-projekt har den danske regering for længst givet grønt lys til amerikanerne. Den danske udenrigsminister Per Stig Møller og den grønlandske landsstyreformand Hans Enoksen har udarbejdet et fælles ja til den amerikanske ‘anmodning’ om at bruge Thule i missilskjoldet, mod en vis økonomisk ‘kompensation’. Aftalen skal underskrives ved et besøg i USA senere i maj.

Afsløringen af den gigantiske giftlosseplads kommer ikke som nogen overraskelse for grønlænderne.
Viceborgmester i Qaanaaq kommune Aksel Lund Olsen siger til avisen Information, at befolkningen i Thule længe har gjort opmærksom på miljøproblemerne omkring og på Thule-basen:
– Da aftalen om tilbagelevering af Dundas skulle indgås mellem Danmark, Grønland og USA i februar i år, bad vi om at se miljørapporterne om Thule-basen. Men den danske stat ville ikke udlevere dem. Vi har hidtil talt for døve øren.
Resultatet af det hele er, at man stille en række økonomiske tillægskrav til USA for at indgå aftale om Thule-radaren.

Det hele er en historie fra det virkelige liv:
Supermagten USA vil beherske verden militært. Det ydre rum indbefattet. Missilskjoldet har ingen defensiv karakter, men en offensiv. Det skal sammen med hele systemet af amerikanske baser og militære støttepunkter verden rundt sikre USA’s strategiske militære overlegenhed. Den danske regering optræder også her som en vasalregering – og kolonimagt Danmark presser de grønlandske undersåtter til accept af en ny amerikansk besættelse.

Netavisen 6. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne