Amerikansk miljørapport om Thulebasen er fuld af fusk

En hidtil hemmeligstemplet 4000 sider lang amerikansk miljørapport omhandlende affaldsdeponier på Thulebasen er fuld af fusk. Det kan Greenpeace afsløre efter at organisationen har fået fat i rapporten. En gennemgang af rapporten afdækker omfattende mangler, tvivlsomme konklusioner og tillægsrapporter med ændrede forudsætninger.

Pressemeddelelse 05.05.03
Greenpeace

“Det er skammeligt, at den danske regering forsøger at presse den grønlandske befolkning til at sige ja til en ny aftale med USA om opgraderingen af Thuleradaren – som led i de amerikanske Star Wars planer – på et tidspunkt, hvor der intet reelt overblik findes over hverken miljøødelæggelserne på Thulebasen, eller hvem der skal betale for udbedringer af disse”, siger Mads Christensen fra Greenpeace.

Også miljøstyrelsen har i et internt opsummeringsnotat rettet en sønderlemmende kritik mod den amerikanske rapport. Heri kritiseres rapporten for at anvende risikokriterier, der langt fra opfylder almindeligt anerkendte standarder samt for at ændre undersøgelsernesforudsætninger undervejs. Et af verdens allerfarligste kemiske stoffer, PCB, der har været flittigt anvendt af amerikanerne i tranformatorer og som tilsætningstof i smøreolier under deres over 50 år lange ophold i Grønland, er blevet identificeret i mængder langt over grænseværdierne i mindst èn af de første prøver, som miljøstyrelsen har foretaget på et affaldsdeponi på Dundas halvøen.

“At lade disse lemfældige affaldsdeponier ligge ville være utænkteligt i Danmark, og er et klart brud på Stockholm-konventionens artikel 6, som både Danmark og USA underskrev i 2001. Stockholm-konventionen foreskriver, at sådanne stoffer, hvis de indentificeres, skal destrueres på sikker vis og altså ikke have lov at ligge og skvulpe rundt i vandkanten i følsom arktisk natur”, siger Mads Christensen.

Miljøstyrelsen igangsatte sin egen miljøundersøgelse sidste år, da man fandt den amerikanske undersøgelse for dårlig. Miljøstyrelsens undersøgelse er endnu ikke færdiggjort på trods af, at Danmark allerede i starten af i år underskrev en tilbageleveringsaftale af Dundashalvøen med USA. Heri har Danmark allerede overtaget det fulde oprydningsansvar efter amerikanerne på trods af, at man ikke kender regningens størrelse endnu. Miljøstyrelsen anslår selv, at udgiften blot for fjernelse og sikker håndtering af den ene losseplads på Dundashalvøen kan blive på mere end 200 mio. kr. Miljøstyrelsens undersøgelse omhandler iøvrigt kun de lossepladser, der er beliggende på Dundashalvøen, og altså ikke de over 50 affaldsdeponier, der findes på den resterende del af Thulebasen.

“Ingen ved tilsyneladende idag, hvad der findes på de 54 affaldsdeponier på Thulebasen. Og med en så dårlig miljørapport som den amerikanske, er det i dag umuligt at sige, hvor hurtigt miljøbomben på Thulebasen tikker. Men at den tikker er åbentlyst, når man bl.a. ser olietønder skvulpe i brændingen rundt omkring basen. Den danske regering har et stort ansvar for at sikre, at ikke bare det svineri, der findes, skal fjernes og destrueres på sikker vis, men også for at en ny aftale med USA om Star Wars sikrer, at dette svineri ikke fortsætter”, siger Mads Christensen.

“Det er ikke ærefuldt, af de danske myndigheder har forholdt den grønlandske befolkning disse oplysninger. Ikke mindst i betragtning af, at de, der bor tættest på Thulebasen i den lille by Qaanaaq, fortsat kæmper i Højesteret for at få Thuleområdet tilbage, som de blev tvangsforflyttet fra i 1953. Vi har naturligvis nu fremsendt det tilbageholdte materiale til de relevante personer i Grønland”, slutter Mads Christensen

Note:
Greenpeace har siden juni 2001 søgt indsigt i den amerikanske miljørapport og en række andre papirer om udarbejdet af danske myndigheder, men har fået afslag fra de danske myndigheder med henvisning til offentlighedslovens paragraf 13, stk 1, nr.2, der omhandler hensynet til fremmede magter. Ordlyden er; Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner.

Se mere på
Greenpeaces hjemmeside

Netavisen 6. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne