Social krigsførelse – mod de fattige

Af Eric Skytte

Tale ved Rød 1. maj 2003 Munkemose, Odense

Faglig Netværk mod krig har en hjemmeside, hvor fagligt aktive kan holde sig orienteret om klassekampens mange aspekter – nationalt og internationalt.
Faglig Netværks formål er at styrke arbejderklassens kamp –
at styrke modstanden mod krig –
og at styrke kampen mod de sociale forringelser.

Der udgives et nyhedsbrev, der orienterer omkring situationen.

Da USA påbegyndte optrapningen af militært isenkram omkring Irak, blev der – på initiativ af Faglig Netværk – på Internettet startet en underskriftindsamling mod krigen. www.labournet.dk
Dette var en bydende nødvendighed, da LO & FTF totalt fejlede m.h.t. krigsmodstanden.
Underskriftsindsamlingen fra faglige tillidsfolk og krigsmodstandere: Fagligt Netværk – Mod krig. har i dag ca. 200 personer, – heriblandt tidligere forbundsformand for SID, Hardy Hansen – der har skrevet under på følgende:

Tro dem ikke – krig er ingen løsning!
Krig må forhindres!
I dag Irak – i morgen ???
FN eller ej: Ingen krig mod Irak!
Hvorfor smadre, når man kan bygge?
Vi vil ikke betale for regeringens krigsdeltagelse!
Hvad skal vi med vundne arbejdskampe, hvis vi taber kampen for freden?
Det er en “fredspligt”,
at arbejdspladser, fagforeninger og forbund
ta`r kampen op imod krigen!

Fagbevægelsens idégrundlag bygger på at alle arbejdere verden over står sammen i kampen for opnåelse af gode løn- og arbejdsvilkår.
Denne internationale solidaritet arbejdere imellem, omfatter også retten til dagligt at have lov til at organisere sig i fagforeninger, at udtrykke sine tanker uden frygt for overgreb og retten til selv at skabe sin fremtid.
Fundamentet herfor er selvfølgelig retten til at leve.
Vi tager derfor kraftig afstand fra at der føres krig mod det irakiske folk.
En bedre verden skabes ved at hjælpe udsatte befolkninger – ikke ved at slå dem ihjel.
Derfor – stop krigen og besættelsen af Irak nu!

Det er ikke kun statsministeren, der er på krigsstien – også socialministeren vil i krig med socialt bedrageri og snylteri. Det betyder ikke granskning af ministerkollegaen Thor Petersen og andre brixtofter i og uden for regeringen. Det betyder ikke konfiskation af blot nogle af olieprofitterne fra Nordsøen. Det betyder heller ikke angreb på de multinationales danske skattefrihed.
Socialministerens krig – er krig mod de fattige.

En sand regn af angreb er sat ind mod folk på overførselsindkomster. De konservative vil fjerne efterlønnen. Venstre vil udhule arbejdsløshedsunderstøttelserne endnu mere. Ægtepar på bistandshjælp har fået reduceret ydelsen med 40 pct. ved (stort set) at fjerne den ene parts bistand. Socialministeren sætter sig nu i spidsen for det beskidte job at tvinge folk, der allerede ligger ned, til et liv på sultegrænsen.
Den sociale krigs minister kender kun en vej: Flere ofre.

De to anti-krigsaktivister, der viste deres retfærdige harme ved at smide rød maling på Statsministeren og Udenrigsministeren, har endnu en gang fået forlænget deres varetægtsfængsling, denne gang med 28 dage!
Imens Lars og Rune vansmægter i deres politiske fangenskab, skovler Danmarks suverænt rigeste mand, A.P. Møller, millioner af kroner ind på at sejle for de imperialistiske aggressorer!
Regeringen, og deres støtter i Dansk Folkeparti har blod på hænderne!
Det er dem der burde side i varetægt for forbrydelser imod menneskeheden!

Krig mod Irak er krigsforbrydelse derfor
Stop krigen og besættelsen af Irak!
Træk de danske tropper hjem nu!
Løslad Lars og Rune!
Invester i liv og omsorg – ikke i krig!

Netavisen 5. maj 2003