Pensionen liberaliseres yderligere

De vældige formuer, som udgøres af alle former for pensionsopsparing, er sat til liberalisering.
– Private snydes, siger de engelske erfaringer. Lærdommen fortæller også, at regeringen ikke kan holde fingrene væk.

VK-regeringen har sat fokus på de 1.500 milliarder kroner, der bugner i pensionsselskabernes lommer, men på papiret tilhører de ængstelige borgere, der ønsker at sikre deres alderdom. Ifølge regeringen skal opsparerne have frit valg (på alle hylder), når det handler om at placere “egne” midler. Valgene begrænses til at vælge, hvilket selskab der skal forvalte den opsparede formue. De titusinder, som i hverdagen går og sukker efter at få udbetalt pengene NU, får blot en lang næse.

Regeringens ærinde er nemlig at liberalisere markedet, så formuerne spredes. Derfor raser pensionsselskaberne også over regeringens hurtige beslutning om at sætte forslaget til behandling i Folketinget. Direktør i Industriens Pension, Erik Adolphsen, der administrerer arbejdsmarkedspensioner for 310.000 lønmodtagere, er forbløffet:
– Det er en underlig fremgangsmåde, og vi håber da, at regeringen ikke har lagt sig helt fast, før vi får en mulighed for at give vores besyv med, udtaler han til Danmarks Radio.

Hvorvidt udgangen bliver, at pensionsselskabernes profitter bliver antastet, er endnu for tidligt at spå om – og næppe sandsynligt. Det er til gengæld sikkert, at lønmodtagerne er udset til at miste penge ved liberaliseringen. Modellen blev nemlig vedtaget i Storbritannien under Thatchers periode i 80’erne. Erfaringerne er absolut værd at notere sig:
– Mange private blev snydt af smarte sælgere fra private pensionsselskaber, lyder advarslen fra Alan Pickering, der i dag er rådgiver for den britiske regering i pensionsspørgsmål.
Snyderiet blev bragt for det engelske retssystem, som endnu ikke har afsluttet sagerne, men de nederste retsinstanser har måttet give klagerne medhold.

– Pengene ligger bedst i borgernes lommer!
Således udtalte 80’ernes danske statsminister, Poul Schlüter (K), hvilket udløste stor begejstring blandt mange naive sjæle, der troede, han mente det alvorligt. Kort efter vedtog Folketinget regeringsforslag – populært kaldet “Kartoffelkuren”. Danske familier måtte bogstaveligt talt nøjes med kartofler til aftensmad, hvis de skulle klare skærene. Konsekvensen var blandt andet, at utallige måtte forlade ejerboligen til fordel for kreditinstitutternes profitter af tvangsauktionen.

Siden slutningen af 80’erne er den danske befolkning blevet pisket til at indbetale til pensionsopsparing:
– Så ligger pengene da i egne lommer, er den naturlige reaktion oven på de skiftende regeringers udsagn om, at samfundet ikke har råd til at forsørge den ældre generation. De faglige topledere har siden 1987 tvunget flertallet af danske lønmodtagere ind i en arbejdsmarkedspension. Herudover er alle lønmodtagere tvunget ind i Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP), Den Særlige Pensionsfond (SP) og Den Midlertidige Pension (DMP). Andre har frivilligt tegnet pensionsopsparinger eller suppleret de tvungne.

Den samlede formue på 1.500 milliarder kroner er 10 (ti) gange så stor som Den Sociale Pensionsfond (DSP), som blev etableret i 1970 og betød, at alle lønmodtagere var tvunget til at indbetale til frem til 1981. Fonden blev øremærket til indbetalerne, der skulle få gavn af midlerne ved deres pensions påbegyndelse. I dag lyder formuen på omkring 150 milliarder kroner, men pensionisterne venter stadig på deres tillægspension. Renterne af formuen bliver og er blevet brugt af de skiftende regeringer siden midten af 80’erne til at dække statsunderskuddet.

Den ufattelige store formue på 1½ tusind mia. kr., som pensionsselskaberne i dag scorer profit på at administrere, ligger lige for næsen af landets finansminister. Det er kun et spørgsmål om, hvilke hjul han vil skrue på for at få snablen ned i denne for statskassen så forløsende formue.

Netavisen 24. april 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne