Skolepraktik skæres ned

Arbejdsgiverne har længe ladet skolepraktikken for de lærlinge, som ikke har fået en læreplads stillet til rådighed, stå for had. Da stormen lagde sig, havde regeringen besluttet at nøjes med en reducering af ordningen: Antallet af skolepraktikpladser skæres.

Ordningen er ikke synderlig populær blandt lærlingene, der hellere så en regulær læreplads i det pulveriserende erhvervsliv, hvilket også giver bedre chance for et efterfølgende som svend, men ikke desto mindre er ordningen for over 10.000 unge sidste redningsplanke for ikke at ryge helt ud af systemet.

Der er nu indgået politiske forhandlinger om indholdet af en flerårig aftale for erhvervsskolerne, hvori LO og DA’s anbefalinger indgår.
Mens DA ønsker nedskæringer over en bred kam, peger LO på at forøge statens midler til arbejdsgiverne for at dække udgifterne til lærling i de første fire måneder, samt en reducering af praktiktiden, hvilket næppe stille de nyudlærte svende i skolepraktik bedre i konkurrencen med de lærlingeuddannede.

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) er utilfredse med såvel DA’s som LO’s udspil. Formand Martin Nielsen er blandt andet utilfreds med DA’s krav om en reducering af elevernes løn:
– Det kan vi ikke acceptere. Glem ikke, at det er mangelen på praktikpladser, der er problemet. Det er ikke eleverne, udtaler han til Fagbladet.

Netavisen 24. april 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne