Enighed om fupskattelettelser

Mens Højreregeringen og Dansk Folkeparti mod befolkningens ønsker besluttede at sende Danmark i krig mod Irak på USA’s side, blev de lovede skattelettelser til befolkningen samtidig, i det store og hele, forhandlet på plads. Skattelettelser til glæde for de velbjærgede, mens de lavtlønnede arbejdere spises af med småører, og de svagest stillede på overførselsindkomster ikke får en krone.

Regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti er stort set nået til enighed om det seneste fupnummer over for danske befolkning udover den folkeretsstridige beslutning om at lade Danmark deltage i de amerikanske krigsforbrydelser mod det irakiske folk: de højtbesungne, lovede skattelettelser.

Som bekendt vender skattelettelserne den tunge ende nedad. De fattigste danskere, de mange, der er tvunget til at overleve på overførselsindkomst, får absolut ikke glæde af skattelettelserne. Der er nul skattelettelser til bistandsmodtagerne, førtidspensionisterne m.fl. Meget bedre ser det ikke ud for de lavtlønnede ufaglærte arbejdere. Det er kun højere lønnede arbejdere og de velbjærgede, der får fuld udbytte.

Skattelettelser til den brede befolkning? Rent bedrag! Ikke mindst set i forhold til prisen. De brutale sociale nedskæringer og barberingen af den offentlige sektor. Godt nok hedder det sig på papiret (på forlangende af Dansk Folkeparti), at skattelettelserne ikke må financieres gennem nye nedskæringer af den offentlige sektor. Derfor vil det naturligvis hedde sig, at de kommende nedskæringer – der vel mærke er på tegnebrædtet – ingen sammenhæng har med skattelettelserne.

Desuden gøres ældrechecken, der efter sigende blev udstedt til først og fremmest de svageste ældre, til en årligt tilbagevendende begivenhed. Mens mange velstillede pensionister fik glæde af checken, blev samtlige pensionister fra arbejderklassen snydt, så vandet drev. Det udbetalte ATP-bidrag blev fratrukket ældrechecken. Heller ikke ældrechecken er kommet de fattigste til gode.

Det er arbejderklassen og Underdanmark, som betaler prisen ofor højreregeringens skattelettelser og tilsvarende “milde gaver” til befolkningen, mens de velstillede og erhvervslivet sikres deres gevinst. Ligesom arbejderklassen og UnderDanmark kommer til at betale prisen for danske krigsdeltagelse i krigen mod Irak i form af nye sociale nedskæringer og smadring af den offentlige service, mens der formodentligt som belønning venter fede ordrer til en række danske virksomheder i forbindelse med “genopbygningen” af Irak. .

Netavisen 1. april 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne