Danmark i krig – Irak kæmper

Leder
Kommunistisk Politik 7, 2003

Det var et drama, da Danmark af Fogh-regeringen blev kuppet ind i en ulovlig krig, i strid med folkeretten og FNs charter. Krigen blev trukket ned over hovedet i løbet af nogle få dage – og reaktionerne blev massive. Krigsmodstanden markerede sig umiddelbart med tre dages omfattende fredelige protester, med demonstrationer, undervisningsboykot, arbejdspladsmøder, trafikblokader og civil ulydighed.

Demonstration i Århus ved starten på Irak-krigen 20. marts 2003

I store som små byer – i alt 37 – blev der demonstreret samme dag som krigen brød ud i den største landsdækkende og koordinerede protestaktion nogensinde, organiseret af det landsdækkende antikrigsinitiativ Ingen krig mod Irak.

Krigen i sig selv og den danske krigsdeltagelse baserer sig på bedrag og manipulation, på et helt sæt af løgne. De fleste af dem fabrikeret i Washington eller London, og bevidstløst gentaget af Fogh-regeringen og dens snævre parlamentariske flertal. Selv begrundelserne for dansk krigsdeltagelse er identiske med Bush’s.

Alt i den amerikanske kolonikrig anno 2003 bygger på løgn. Fra påskuddene for krigen til propagandaen om dens udvikling. Den danske ‘journalist’ Ulla Therkelsen påstår for åben skærm, at i denne krig bliver der ikke løjet, fordi der var TV med overalt i den fremrykkende besættelseshær. Det er i sig selv en kæmpeløgn: Både hvad der bliver sagt i medierne, hvad de omhyggeligt redigerede TV-billeder viser, og hvad de IKKE viser, er amerikansk krigspropaganda.

De formidler løgne og myter – som myten om den amerikanske hærs uovervindelighed, den nemme krig, de teknologiske våbens formidable præcision, skånsomhed over for civile, den humane behandling af fanger, og ikke mindst: dens modtagelse som befrielseshær.

Det modsatte er tilfældet. Irak kæmper – og hele verden er klar over det nu. Irakerne har samlet sig i modstand mod aggressorerne til forsvar for den nationale selvstændighed og nationens rigdomme, både tilhængere og modstandere af Saddam Hussein.

Aggressionshæren ledsages af irakiske lejesoldater, rekrutteret fra eksiloppositionen, med officerer som den udsmuglede krigsforbrydergeneral fra Sorø. Men den amerikanske forsøg på at organisere en opstand indefra i regimet i krigens første dage mislykkedes ynkeligt. Verdenshistoriens mest avancerede mordforsøg – på Saddam Hussein – i krigens første angreb slog fejl, og den amerikanske plan om at få regimet til at vælte indefra lå i ruiner.

Invasionsstyrkerne har mødt langt større modstand end ventet – både fra den irakiske hær og civilbefolkningen. Irak er gået over til en klassisk kombination af forsvar af centrale positioner (især storbyerne) med hærstyrker, kombineret med guerillakrig i ryggen på aggressorerne.

Først nu er danskerne ved at forstå, at det er en sådan krig, vi er blevet trukket ind i. At det irakiske folk hverken ønsker at se Bush, Blair eller Fogh i Irak. Og først nu fortælles, at ytringsfrihed og andre demokratiske rettigheder indskrænkes, fordi Danmark er med i en ulovlig kolonikrig.

Fra dag 1 blev medierne ensrettet til amerikansk krigspropaganda. Særlige straffelovsbestemmelser er sat i kraft for både militæret og det civile samfund. Politi og domstole har lagt en meget hård linje over for krigsmodstanden, hvad de strenge varetægtsfængslinger af de to ministermalere vidner om.

Krigspartierne, den krigsførende stat og de krigsførende medier ved, at den største trussel mod deres katastrofale og forbryderiske politik kommer fra den enorme og aktive fredsbevægelse. Som et af dens talerør, Berlingske Tidende skriver om Ingen krig mod Irak:
‘Den fem mand store koordinationsgruppe, der har fået tusindvis af danskere til at gå med i fredsoptog i den seneste tid, udgør i det hele taget en stor sejr for den yderste venstrefløj’. (23.03)

Avisen peger i den forbindelse på Arbejderpartiet Kommunisterne, Enhedslisten og Internationale Socialister, men også på ‘mere moderate kræfter’ som SF og den gamle fredsbevægelse. Det er et signal om, at der nu vil blive sat hårdt ind på at splitte fredsbevægelsen og kriminalisere dens mest aktive og militante del. I den kommende tid vil der komme talrige forsøg i den retning – også i selve bevægelsen. Hetz mod kommunister og ‘den ekstreme venstrefløj’ vil blive kørt frem.

Det er derfor afgørende at fastholde enheden, fastholde den grundlæggende modstand mod krigen og dansk krigsdeltagelse, på basis af respekt for mangfoldigheden i politiske og organisatoriske udtryk og aktionsformer.

Redaktionen den 24. marts 2003

Se også

Den 15. februar 2003: Millioner verden over sagde – INGEN KRIG MOD IRAK!
KPnet 15. februar 2018

Ingen krig mod Irak- Demonstration lørdag den 26. oktober 2002
KPnet 22. oktober 2002

‘Ingen krig mod Irak’ bliver til ‘Nej til krig’
KPnet 12. maj 2003

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 29. marts 2003

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne