Ekstraregning for krigen mod Irak: 80 milliarder dollars

Efter i lang tid bevidst at have hemmeligholdt de kolossale krigsbevillinger kommer en del af prisen nu til offentlighedens kendskab. Bush ansøger om ekstraordinære bevillinger til krigen imod Irak på 80 milliarder dollars (over 560 milliarder danske kroner).

Den amerikanske befolkning kommer til at betale en høj pris for Bush-administrationens oliekrig og blodbadet på den irakiske befolkning. Udover, at det er den amerikanske arbejderklasses sønner, der sendes i krig for den amerikanske imperialismes interesser, så er arbejderklassen og UnderAmerika også udset til at betale regningen: de kolossale krigsomkostninger til den ulovlige, folkeretsstridige krig mod Irak.

Udover de forvejen skyhøje militærudgifter har Bush netop besluttet at sende en ekstra krigsregning på 80 milliarder dollars til kongressen. Dermed løftes sløret delvist for de kolossale militærudgifter, der er forbundet med den ulovlige krig, med krigsforbrydelserne imod det i forvejen totalt udsultede og forarmede Irak, der på ingen måde udgør nogen militær trussel mod USA. Astronomiske beløb, som Bush-administrationen elles har forsøgt at hemmeligholde så længe som muligt.

Ekstrabevillingerne til blodbadet på den irakiske befolkning vil blive imødekommet, men regningen skal betales. Pengene til de vildt galoperende krigsbevillinger og den vanvittige militære oprustning findes. Men det bliver heller ikke i denne omgang den amerikanske storkapital, hvis interesser Bush varetager (såsom olie- og militærindustrien), der kommer til at punge ud. Det bliver den almindelige amerikanske befolkning, der på ny kommer til at betale gildet.

Pengene vil (sædvanen tro) blive fundet via sociale nedskæringer og forringelser af arbejderklassens og UnderAmerikas levevilkår. Den nyeste krigsbevilling indeholder udover de voksende udgifter til det amerikanske militær som følge af krigen mod Irak, også såkaldte bevillinger til genopbygning af Irak, ulandsbistand og nødhjælp samt udgifter til øgede sikkerhedsforanstaltninger af frygt for terror hjemme i USA. Til en skærpet overvågning af og kontrol med befolkningen og undergravning af de demokratiske rettigheder.

Prisen for den amerikanske imperialismes kamp for uindskrænket verdensherredømme (og herunder kontrollen med verdens oliereserver), betales af verdens befolkning. Den amerikanske befolkning er ikke undtaget.

Det er den danske heller ikke. Da Fogh og Per Stig Møller på ganske få dage kuppede Danmark ind i krigen, blev det spørgsmål stort set ikke berørt. Regningen for deltagelsen i Irak-krigen følger i Danmark samme recept: Nedskæringer på de sociale budgetter og nedskæring af u-landsbistand. Regeringen håber, at danske firmaer får del i lukrative ‘genopbygningsoppgaver’ efter den kriminelle ødelæggelse af Irak, og det internationale slagsmål mellem koncerner og regeringer herom har længe været i gang. Prisen for krigen betales af den brede befolkning: Profitten scores af A.P. Møller og krigspartnere.

Netavisen den 25. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne