Holger K.s illusioner

Verdens værste venstrefløj
Artikelserie Kommunistisk Politik

Holger K. Nielsen og SF går langt for at understrege, at partiet ikke er anti-amerikansk, men mod Bush-regeringen og dens politik – og tager klart og kraftigt afstand fra en krig mod Irak.
Men dette parti, som engang var mod Den europæiske Union, senere blev ‘EU-skeptikere’, og nu længe har støttet Unionen, er endt i den modsatte grøft: Det kammer over af lutter unionsbegejstring.

I sin tale den 15. februar foran den amerikanske ambassade fremsatte Holger K. følgende lyrisk svada: – ‘Den politik, som Tyskland, Frankrig og Belgien fører, er udtryk for et nyt Europa, der træder i karakter’, erklærede han. Et moralsk og fredeligt EU, der ligesom SF går ind for principper og ønsket om en mere retfærdig verden, som ikke er et offer for en brutal supermagts diktat.
SF er blevet tilhænger af supermagten EU.

Partiets problem er, at det ikke anerkender imperialismens realitet som udtryk for kapitalismens sidste og højeste fase. USA vil forfølge sine imperialistiske interesser, uanset hvem som er præsident. De vælges for at sikre disse. Antiimperialisme er heller ikke det samme som anti-amerikanisme – noget som Holger K. Nielsen gjorde meget for at tage afstand fra.

Det er i bedste fald en himmelråbende naivitet, når Holger K. tillægger de tre gamle og nye store europæiske kolonimagter lutter ædle motiver når de modsætter sig den amerikanske krig mod Irak. Det er selvfølgelig godt, at de gør det – men et seriøst parti ville også analysere og forklare motiverne. De borgerlige og socialdemokratiske regeringer i de tre lande, som i alle andre, forsvarer deres kapitalisters interesser. Konkret den fransk-belgisk-(tyske) olielobby. Og de forsvarer EU’s egne imperialistiske stormagtsdrømme.

Holger K. ville have godt af at tænke over denne analyse af den canadiske professor Michel Chossudovsky fra Center for Research on Globalisation:

“Den store Mellemøstlige-Centralasiatiske region rummer mere end 70 pct. af verdens reserver af olie og naturgas. Ifølge den amerikanske centralkommando er ‘Formålet med det amerikanske engagement … at beskytte vitale amerikanske interesser i regionen – uafbrudt, og sikre amerikansk/allieret adgang til Golf-olien’. Med andre ord er dette en erobringskrig, som også har til hensigt at ramme rivaliserende oliekonglomerater, indbefattet Ruslands og Frankrigs, som har betydelige olieinteresser i Irak og Iran.

Følgelig er det et sammenstød mellem de engelsk-amerikanske oliegiganter (BP-Amoco, Chevron, Exxon-Mobil, Shell), støttet af den anglo-amerikanske militæralliance, med Europas oliegigant Total-Fina-Elf og Italiens ENI, som har meget store interesser i Irak, Iran og Centraasien. Washington har i de seneste år forsøgt at vælte Frankrigs aftale med Teheran på grundlag af, at den åbent imødegik Sanktionsakten mod Iran og Libyen. Dette antyder at Europas største oliekonglomerat, der domineres af franske, belgiske og italienske olieinteresser, i samarbejde med deres iranske og russiske partnere, potentielt er på kollisionskurs med det dominerende engelsk-amerikanske oliekonsortium, som på sin side bakkes op af den anglo-amerikanske militærakse.”
(Splittelsen i FNs Sikkerhedsråd)

Og det ville være passende om han tænkte over hvilke økonomiske og politiske interesser, der er bestemmende for Fogh-regeringens pro-amerikanske lakajpolitik.
Det ville gøre SFs modstand mod Irak-krigen væsentlig mere slagkraftig og præcis.
Og det ville forhåbentlig lægge en tiltrængt dæmper på den upassende støtte fra SFs side til de europæiske monopolers union – og til deres supermagtsdrøm.

Andre artikler om ‘verdens værste venstrefløj’:

Verdens værste venstrefløj KP6, 2003

Frå nederlag vid toppmötet 1995 till seger 2002?
Af Tord Bjørk. Demokratinätet. Modkraft 03.03.07

Løft sløret! Se virkeligheden! Af Klaus Riis 4.03.03

USA ud af Afghanistan Af Bue Nielsen Modkraft 4.03.03

Danmark efter topmødet Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 25, 2002

Udvidet udgave af artikel i Kommunistisk Politik 6, 2003

Netavisen 14. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne