Hvorfra – Hvorhen?

Om Modkrafts debat af samme navn

Af Kommunistisk Politik

Venstrefløjsportalen Modkraft – der har nær tilknytning til Enhedslisten – har med udgangspunkt i Enhedslistens nylige landsmøde åbnet for en debat om den danske venstrefløj. Redaktionen definerer den sådan:

“Med afsæt i Enhedslistens sidste årsmøde diskuterer vi: Hvilken venstrefløj har vi? Hvordan gør vi den bedre?
Hvad er vores strategier? Holder de? Bringer de os nærmere socialismen? Eller fjerner vi os endnu længere?
Vi lægger ud med tre analyser af det netop afholdte årsmøde. To kritiske, et positivt. Et fra den autonome tradition. Et fra et standpunkt i den kommunistiske bevægelse udenfor Enhedslisten. Et fra SAP, der er medlemmer af Enhedslisten. (De to sidste er oprindeligt som pressemeddelelser).
NB: diskussionens præmis er at styrke venstrefløjen. Indlæg, der ikke deler dette præmis, bedes placeret i et anden phorum.
I håb om en konstruktiv, kammeratlig og hæmningsløs debat!

Håbefulde hilsener
Sven/Modkraft”

Det er meget væsentlig – og meget vanskelig – debat, Modkraft har indledt. Den risikerer nemt ikke at blive til noget som helst, fordi mange ikke er interesseret i en kritisk og selvkritisk diskussion. Den kan lige så nemt blive til et fraktionsskænderi, som alle brækker sig over – og som højrefløjs-netterroristerne, der hjemsøger Modkraft vil elske at sabotere.
Men når en svensk aktivist kan kalde den danske venstrefløj for ‘verdens værste’ er der grund til refleksion og analyse.

Den amerikanske imperialisme erklærede efter den 11.09.2001 en ‘global krig mod terror’ og har udviklet sin doktrin for amerikansk globalt verdensherredømme uden konkurrence baseret på krig og overlegen militærmagt. Det er den største politiske udfordring i vor tid – som den fremstormende fascisme var det for 30erne i sidste århundrede. Der er opnået en enighed blandt venstrekræfterne om at gå imod den planlagte krig mod Irak – og der er skabt en enorm global og dansk folkelig bevægelse mod krigen. Det giver et væsentligt udgangspunkt for enhver diskussion – og enhver bedømmelse af venstrekræfterne i Danmark i dag.

Et andet er forholdet til Den europæiske Union, der er på vej til at få sin egen superstatsforfatning, som skal genskabe de gamle europæiske kolonimagter en plads i verden i det 21. århundrede. Hvordan samtidig bekæmpe både den amerikanske imperialisme og EU-imperialismen og dens supermagtsdrøm – uden at støtte den ene eller anden part? Hvordan kan modsætningerne mellem imperialistmagterne ‘udnyttes’ på en rigtig måde?

Et tredie spørgsmål, som hænger intimt sammen med disse, er spørgsmålet den imperialistiske globalisering og nyliberalismens offensiv mod verdens folk, mod arbejderklassen, som i Danmark p.t. spydspidses af Fogh-regeringen (der tog over hvor Nyrup slap). Er perspektivet simpelthen at klynge sig til resterne af den ‘velfærd’, der engang var? Reelt set er det det eneste bud, som en del af fagbevægelsens venstrekræfter (f.eks. i Fagligt Ansvar) er kommet med. Og det er ikke godt nok …

Kommunistisk Politik har indledt en artikelserie om ‘Verdens værste venstrefløj’.
Et af de spørgsmål, der ALDRIG snakkes om, er HVEM DER BETALER GILDET og hvad de får for det. Tord Björk kommer ind på det – og det er et vigtigt element i debatten.

Se artiklen
Verdens værste venstrefløj Kommunistisk Politik 6, 2003

Modkraft opfodrer til en konstruktiv, kammeratlig og hæmningsløs debat for at styrke venstrefløjen.
Vi er enige i betydningen heraf i en situation med en eksplosiv vækst i det politiske engagement, som har fået selv mange 68ere til at forlade lænestolene og har bragt en helt ung generation ud på gaden …

Kommunistisk Politik
Redaktionen
14. marts 2003

Netavisen 14. marts 2003