Danmark på vej i krig lige efter 17. marts uden ‘FN-mandat’

Fogh-regeringen bakker fortsat uden forbehold op om USA’s krig mod Irak. Man støtter fuldt ud det amerikanske forslag til ny FN-resolution og er åbne for under alle omstændigheder – med eller uden såkaldt FN-godkendelse – at gå med i krigen på amerikansk side. Alt tyder på at Danmark er på vej til at deltage i en aggressionskrig, der starter i næste uge.

Britisk Tornado-fly, som fredsaktivisten Ulla Røder stoppede
Fogh-regeringen er ved at sende danske soldater i krig under amerikansk kommando uden ‘FN-resolution’ og i strid med sine løfter

USA forsøger at vride armen om på medlemmerne af sikkerhedsrådet for at få FNs “blå stempel” til en krig mod Irak og vil under alle omstændigheder i krig, med en deadline sat til mandag den 17. marts. Alt tyder på en krig i strid med al international lov og uden støtte fra en resolution fra FNs Sikkerhedsråd.
Ingen af delene får den danske regering til på nogen måde at vige tilbage fra fuld og ubetinget støtte til USA’s påståede “kamp mod terror”. Over hele linien gives der blankocheck til USA’s forbryderiske fremfærd.

Om den danske støtte til det seneste amerikansk-britiske resolutionsforslag til FNs Sikkerhedsråd, som hvis det kommer til afstemning vil blive veto’et, udtaler statsministeren: “Tiden er kommet til, at Irak lever op til sine internationale forpligtigelser”. Med andre ord tiden er inde til at lade bomberne regne over den irakiske befolkning. Får USA ikke sin vilje vil respekten for FN blive undermineret, hævder Fogh – selvom det er indlysende at USA og UK undergraver enhver rest af autoritet hos FN ved simpelthen at skubbe organisationen til side, når den ikke følger amerikansk diktat.

Om regeringen på det danske folks vegne vil sige ja til dansk krigsdeltagelse i USA´s krig mod Irak under alle omstændigheder (altså uden det påståede FN-mandat) lader Fogh være et åbent spørgsmål:
– “Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt give mig ind i gisninger om, hvordan vi skal reagere i den hypotetiske situation, at det ikke lykkes Sikkerhedsrådet at finde en afgørelse, forklarer statsministeren: “Jeg har stadig tiltro til, at Sikkerhedsrådet vil leve op til sit ansvar!”.

Signalet er klart: Fogh har i sinde at lade danske soldater optræde i en nøgen aggressionskrig under amerikansk kommando. Alt tyder på at Ubåden Sælen er på plads til operative opgaver og at de lovede specialstyrker er sendt afsted. Danske soldater fra NATO-basen Geilenkirchen i Tyskland svæver nu over Tyrkiet i Awacs-fly efter at NATO besluttede at sende styrker dertil. I morgen sendes krigsskibet Olfert Fischer afsted til Middelhavet for i NATO-regi at deltage i den såkaldte ‘krig mod terror’ – det vil her konkret sige understøtte de amerikanske krigsoperationer mod Irak.

Danske styrker under NATO-kommando kan sendes afsted for at støtte den amerikanske krig uden yderligere politisk beslutning, mens afsendelsen af Sælen og elitetropperne til direkte deltagelkse i Irak-krigen kræver en endelig folketingsbeslutning.

Fogh-regeringen har lagt sig tæt op af Toni Blairs linje – og har ‘garanteret’ den danske befolkning, at danske soldater kun sendes i krig på basis af en resolution fra FNs Sikkerhedsråd. Denne ‘garanti’ over for befolkningen ert han åbenlyst i færd med at bryde. For ham er hans løfter til Bush-administrationen om at deltage i krigen mere afgørende. Alt tyder med andre ord på, at Danmark deltager i den kommende amerikansk krig mod Irak, også hvis USA ikke får et FN-figenblad til at skjule sin nøgne aggression under – hvad mere og mere peger i retning af, at det ikke gør.

Der er ikke tale om et rent hypotetisk spørgsmål, som statsministeren hævder og en ukritisk presse gentager. Den danske skødehund følger blindt sin amerikanske herre. Hvad USA gør, er altid det rigtige. Vil USA krig, så vil vi være med!

Udsigten til at skulle deltage i en krig uden en beslutning fra FNs sikkerhedsråd har fået formanden for Hærens konstabel- og korporalforening Svend Erik Larsen, socialdemokratisk folketingskandidat, til at forlange en bred politisk opbakning til udsendelsen, dvs. også fra Socialdemokratiet. Partiformanden Mogens Lykkletoft erklærer, at Socialdemokratiet kun vil i krig på basis af en Sikkerhgedsrådsresolution, der ‘autoriserer’ den.

Antikrigsbevægelsen i Danmark har en anden holdning: Den opforder soldaterne til at sige fra over for denne illegale krig, uanset under hvilket påskud eller ‘autorisation’ den bliver udløst. I en udtalelse fra initiativet Ingen krig mod Irak hedder det kort og godt:
‘Vi opfordrer soldaterne til at nægte at gå i krig, og alle dem, der professionelt skal understøtte den konkrete krigsførelse, til at nægte at være med.’

I morgen har Globale Rødder indkaldt antikrigsbevægelsen til demonstration i Korsør i forbindelse med korvetten Olfert Fischers afsejling til krigstjeneste – og den store demonstration i København lørdag kl. 12 fra den amerikanske ambassade til forsvarsministeriet sætter særlig fokus på mulig dansk krigsdeltagelse.

Se også
Soldater kræver politisk enighed
DR Online 13.03.03

Netavisen 13. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne