Nye chocktal for den dansk beskæftigelse

Antallet af arbejdspladser, offentlige som private, som udraderes i Danmark, er alarmerende. Alene år 2002 forsvandt 33.000 arbejdspladser. Arbejdsløshedskøerne er voksende, herunder også antallet af danskere, der ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet (eller som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, som det officielt forklares) og derfor ikke står registreret som arbejdsløse.

Arbejdsløsheden er stærkt voksende. Det gælder både den officielle, den registrerede arbejdsløshed, og ikke mindst den reelle arbejdsløshed. Inden for stort set samtlige brancher falder beskæftigelsen. Værst ramt er industrien og byggeriet, men også det offentlige (staten og amterne) følger godt med, når det gælder udradering af danske arbejdspladser. Udviklingen accellererede for alvor de sidste tre måneder af år 2002. Ikke mindre end 15.800 arbejdspladser forsvandt fra landkortet.

Udviklingen ligger helt i tråd med vurderingerne fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De aktuelle tendenser lover alt andet end godt for år 2003, påpeger økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Thomas Pedersen. Arbejdsløsheden er allerede kraftigt på vej op og vil yderligere stige som følge af den økonomiske krise og nedskæringerne indenfor den offentlige sektor.

At det officielle arbejdsløshedstal ikke stiger i samme omfang som der nedlægges arbejdspaldser, ja det hænger, ifølge Thomas Pedersen, sammen med, at mange arbejdsløse tilsyneladende trækker sig ud af arbejdsstyrken. Som bekendt får den stigende arbejdsløshed, der især rammer ældre arbejdere hårdt, mange til at gå på efterløn, fordi deres udsigter til et nyt arbejde stort set er lig nul, så om folk trækker sig mere eller mindre frivilligt tilbage eller tvinges ud af arbejdsmarkedet som kasserede af arbejdsgiverne, tjah…

Omkting godt 10.000 arbejdere “har trukket sig ud af arbejdsmarkedet” eller er nærmere tvunget ud af arbejdsmarkedet, da de har opgivet håbet om at få et nyt arbejde. Så stigningen i antallet af ledige er langt højere end den officielle stigning, der var på 4800 arbejdsløse alene i sidste kvartal af 2002. Flere og flere ledige står simpelthen ikke registreret som officielle arbejdsløse, hvilket reelt dækker over den relle eksplosive stigning i arbejdsløsheden i Danmark

At mange arbejdsløse efter sigende trækker sig (underforstået frivilligt) tilbage fra arbejdsmarkedet. Det bekymrer efter sigende de borgerlige økonomiske eksperter, erhvervslivet og regeringen. Der er – lyder det i samlet kor – alt, alt for få arbejdsløse, der reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, når opsvinget en gang kommer.

Arbejdskraftreserven er alt for lille, hvorfor efterlønsordningen mv. bør og skal afskaffes, og bistandshjælpen bør og skal forringes, så de ledige tvinges til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i stedet for at snylte på samfundet!
Hvornår dødsstødet mod efterlønnen og nye angreb på bistandsmodtagerne gennemføres. Det synes kun at være et spørgsmål om tid.

At de fleste ledige gerne vil arbejde, men at arbejdsmarkedet er lukket land for dem. Det går man let og elegant udenom. Der skal sikres en talrig arbejdskraftreserve, udbuddet af billig arbejdskraft skal holdes ved lige, så løn- og arbejdforhold fortsat kan presses i bund. Ifølge regeringens planer så skal arbejdstyrken øges med 65.000 inden 2010, men indtil videre går udviklingen den stik modsatte vej. Som konsekvens af den stigende arbejdsløshed/udstødning af ledige fra arbejdsmarkedet..

Netavisen 22. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne