Ny bistandshjælp på halv milliard til A. P. Møller-koncernen

A. P. Møllers skibsværft, Lindøværftet, tildeles hele 575 millioner kr. i bistandshjælp (værftsstøtte) af regeringen og Skibskreditfonden. Derved er den hovedrige danske storkoncerns krav for bygning af nye skibe på sit danske skibsværft blevet opfyldt.

Med fuld opbakning fra den tidligere regering, “oppositionen” i Folketinget, er den seneste gave til A. P. Møllers skibsværft sikret. Eller, som det hedder i begrundelsen for den rundhåndede bistand til koncernen: Der er givet grønt lys for fortsat skibsbygning i Danmark. Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) jubler – på regeringens og oppositionens vegne. Der er tale om en sag, som hele Folketinget har bakket op om, fastslår han stolt.

Den nye støtteordning, der er vedtaget på baggrund af EU’s værftsstøtteordning, som løber frem til 31. marts 2004, kommer udelukkende Lindøværftet og A. P. Møller-koncernen til gode. Staten forærer skibsværftet og A. P. Møller 325 millioner kr., Skibskreditfonden de sidste 250 millioner kr.

Fællestillidsmanden på Lindøværftet, Claus Jensen, udtrykker også begejstring. Det var i 11. time, støtten blev vedtaget, mener han og finder det skuffende, at der skulle gå så lang tid, før den seneste bistandshjælp til værftet blev vedtaget. Fællestillidsmandens glæde over regeringens og Folketingets beslutning skal dog ses i lyset af de alvorlige beskæftigelsesmæssige konsekvenser, det ville have haft for Munkebo, hvor værftet ligger, og for hele Fyn, hvis ordrerne på bygningen af nye skibe var gået til udenlandske værfter.

Niels Sindahl (S) jubler, men ærgrer sig dog en smule over, at bistandshjælpen blev lidt mindre end ønsket fra socialdemokratisk side. Man havde oprindeligt snakket om alt i alt at forære A. P. Møller-koncernen 650 millioner kr.
Det er virkeligt lykkedes for den multinationale danske koncern, der i forvejen tjener styrtende med penge på den danske Nordsøolie samt på USA’s krigsforberedelser og “krig mod terror”, at få presset nye hundredvis af millioner ud af den danske statskasse og dermed den danske befolkning. Truslen om ikke at ville bygge skibe i Danmark, medmindre man kan få snablen endnu dybere i den danske statskasse, har haft sin effekt.

De mange milliarder dollars, som strømmer ned i A. P. Møllers lomme i form af olie- og krigsprofit, er ingen forhindring for ny statsstøtte til koncernen. De kolossale profitter skal da ikke begrænses af bygning af nye skibe i Danmark. Skibsbyggeri skal vel også udgøre en lukrativ forretning for Lindøværftet og A. P. Møller. Jo, A. P. Møller-koncernens ve og vel har den til enhver tid siddende regerings fulde bevågenhed.

Netavisen 11. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne