Arriva: Privatiseringernes seneste fiasko

Arriva-affæren en en renlivet skandale. Privatiseringen af de jyske jernbanestrækninger blev gennemtrumfet af Fogh-regeringen, der absolut ville give dem til den engelske multinationale transportgigant – på trods af firmaets mere end blakkede rygte. Efter få måneder er det endt i en farce – med passagererne som uvillige indlagte statister.

Jydske amtsborgmestre er blevet set i kø for at renvaske sig for medansvar for de groteske forhold på Arriva-kortet, selvom langt de fleste var begejstrede tilhængere af denne modeljernbaneprivatisering, som var trafikminister Flemming Hansens egentlige svendestykke som kaospilot. Togene er ustandselig blevet aflyst, passagerne har måttet vente i timevis – og den foreslåede løsning er delvis at erstatte tog med busdrift!

Samtlige lokomotivførere i Arriva nedlagde torsdag i sidste uge deres arbejde som en protest imod de løn- og arbejdsforhold, de bydes. Ifølge Jydske Vestkysten, fordi 5 lokomotivførere, som Arriva har lejet hos Godsselskabet Railion, får en væsentligt højere løn for samme arbejde, men det er kun en del af forklaringen. Utålelige arbejdsforhold, overarbejde, manglende sikkerhed og beskyldninger fra Arrivas ledelse om for mange sygdomsdage var baggrunden for torsdagens strejke.

I forvejen var togdriften i det midt- og vestjyske område ren kaotisk, stærkt plaget af forsinkelser og aflysninger. De kaotiske forhold hænger sammen med, at den private engelske koncern Arriva i januar overtog driften fra DSB og ikke har været i stand til at magte opgaven. Men torsdag blev togdriften altså lammet totalt af de utålelige forhold for både passagererne og de ansatte i Arriva.

I et forsøg på at begrænse det høje antal af forsinkelser og aflysninger af afgange og den stigende utilfredshed i det midtjyske besluttede Arriva at leje 5 lokomotivførere. Til en løn, der, som følge af ekstra tillæg, lyder på godt 120 kr. mere om dagen end de fastansatte lokomotivførere, eller på månedbasis 3300 kr. De fastansatte lokomotivførere har naturligvis svært ved at se, hvorfor de skal spises af med en langt lavere løn for samme arbejde.

Dette var med til at styrke utilfredsheden med de i forvejen ret så utålelige arbejdsforhold, som det engelske firma Arriva tilbyder. Ikke mindst den elendige sikkerhed var en hovedårsagerne til arbejdsnedlæggelsen, slår formanden for Dansk jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen fast.

Han oplyser, at der har været flere “tæt på”-hændelser, der kunne være endt katastrofalt galt, dvs. med dødelig udgang. De sikkerhedsmæssige forhold har rystet medarbejderne dybt. Forbundet er i gang med at med at skaffe dokumentation for bruddene på sikkerheden. Sker det, så kommer en politianmeldelse på tale, bedyrer formanden, der er rystet over Arrivas forretningsmetode og dets måde at behandle personalet på: “Selskabet har vist sig at være en ulv i fåreklæder”.

Til tiden til efteråret

Torsdag aften genoptog de strejkende lokomotivførere arbejdet. Situationen var derefter tilbage ved gamle: En kaotisk togdrift – med massevis af aflysninger og forsinkelser. Arriva har oplyst, at man først venter at have styr på togdriften til oktober, og vil nu sætte busser ind på de i alt 25 afgange, der er plaget af aflysninger. Men vil ikke garantere, at der ikke fortsat bliver tale om forsinkelser. Folk kan måske nok komme frem og tilbage til deres bestemmelsessted. Med bus i stedet for tog, men ikke til tiden før en gang i efteråret…

Den regeringsvenlige presse beretter, at trafikminister Flemming Hansen har “skruet bissen på” overfor Arriva, der har fået 30 dage til at sørge for, at køreplanerne overholdes (opfylde de kontraktmæssige forpligtigelser). Samtidig vil man nu undersøge om DSB (eller andre togoperatører) kan sikre togdriften på de 25 afgange, hvor Arriva vil indsætte busser, og kan de det inden 1. april, vil de få opgaven tilbudt på Arrivas regning. Realiteten er imidlertid at Arriva – der i det minste er kontinentalt berygtet for sin kaotiske togdrift, manglende sikkerhed og brutale arbejdsgiverpolitik (hvad der var årsagen til at de fik driften) – stadig har den fede kontrakt, som de aldrig burde have haft – og straks være løst fra, da kaoset opstod.

Bag ministerens særdeles bløde “hårde linie” overfor Arriva – der mest af alt skal skjule hvem der har det egentlige ansvar for situtionen, nemlig ministeren selv og hans regerings- og partifæller – står nu alle de partier, der besluttede at udlicitere togdriften i Midt og Vestjylland. Det vil sige alle folketingets partier, undtagen Enhedslisten.

Arriva fik sidste år foræret togdriften på et sølvfad af højreregeringen – på trods af, at DSB’s tilbud var betydeligt billigere. Det kostede den danske befolkning rundt regnet 500 mill. kr., som Arriva kunne stikke i lommen.

Med rent kaotiske trafikforhold forpassagererne og utålelige løn- og arbejdsforhold for de ansatte til følge. Hvad man har lært af det: intet. Privatiseringsvanviddet fortsætter. Reelt med opbakning også fra den tidligere regering og fra SF, som finder udliciteringen af bl.a. togdrift helt i orden, selvom man harceller over, at Arriva i Midt- og Vestjylland blev foretrukket fremfor DSB …

Netavisen 10. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne