Elever og studerende enige:Hold fingrene fra SU’EN

P R E S S E M E D D E L E L S E
Fra elev- og studentersamarbejdet Danmarks Råstof

SU-debatten kører på fuld hammer. Nogle af signalerne er de studerende glade for. Men debatten bliver taget på et fordomsfyldt og kaotisk niveau, som kan gå hårdt udover nogle studerende og samfundets uddannelsesbehov generelt. Derfor kræver elev og studentersamarbejdet Danmarks Råstof at der kommer ro omkring SU’en – og en udvikling for de svageste.

Allerede før jul startede debatten om Statens Uddannelsesstøtte – SU’en. Diskussionen har lige siden drejet sig om to ting: Hvordan studerende med børn kan få et tiltrængt løft og hvordan løftet skal finansieres. Især det sidste punkt har bygget på en klassisk mediehistorie om “café-penge” og forkælede elever.

– Det er mærkværdigt at elever, som er myndige jf. dansk lovgivning ikke kan få det økonomiske råderum der gør det muligt at studere. Der er startet en diskussion om en gruppe unge som har været SU-berettiget gennem 10-15 år. SU’en til hjemmeboende elever blev indført fordi der var brug for den. Det virker helt absurd at der så lige pludseligt ikke er det længere, siger formand for Danske Gymnasielevers Sammenslutning (DGS) Rasmus Meyer-Frederiksen.

Han bakkes op af levevilkårsordfører i Danske Studerendes Fællesråd og talsmand for Råstof-initiativet Majbrit Berlau og Mathias Nørvig, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever:

– Der er brug for mere SU til studerende med børn. Situationen for denne gruppe er i dag uacceptabel. Det er i samfundets interesse at studerende får børn mens de studerer, inden de for alvor kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor bør denne gruppe få tilført ressourcer, så det er muligt at danne familie under uddannelse, siger Majbrit Berlau.

Elev- og studentersammenslutningen ‘Danmarks Råstof’ kræver derfor at der bliver ro om SU’en og om de satser som allerede gives i dag, så der i stedet kan tages en visionær debat om hvordan vi får det bedste uddannelsessystem. ‘Danmarks Råstof’er ikke i tvivl om at der skal investeres flere penge i uddannelse.

– Mindre SU betyder mere erhvervsarbejde og så kan elever og studerende koncentrere sig mindre om deres skole. Det vil medføre et markant frafald på ungdomsuddannelser. Det har samfundet ikke råd til i længden. Derfor er den rigtige løsning at samfundet prioriterer hele området mere, slutter Mathias Nørvig fra Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Elev og studenterorganisationerne i Råstof-initiativet, som repræsenterer elever og studerende fra folkeskoleniveau til de videregående uddannelser, vil ikke acceptere nogle nedskæringer eller omfordeling af SU-midlerne.

Danmarks Råstof består af Danmarkes Elev-Organisation (DEO), Danske Gymnasieelevers Sammen-slutning (DGS), Landssammenslutningen Af Kursusstuderende (LAK), Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH), Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning (SLS), Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) Lærerstuderendes Landskreds (LL) Studierådet for ingeniørstuderende i Danmark (SRDK)

Mere information:
Rasmus Meyer Frederiksen, formand DGS: 70204017 / 29781793
Majbrit Berlau, levevilkårsordfører i DSF og talsmand for Råstof: 28194502
Mathias Nørvig, formand LH: 51908180

Netavisen 26. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne