Danmark år 2003: rotterne stortrives

Års nedskæringer med en styrket omfordeling fra fattig til rig kommer ikke kun erhvervslivet og de velbjærgede til gode. Også rotterne har fået bedre livsbetingelser som konsekvens af den forringede vedligeholdelse af kloaksystemerne og forringede skadedyrsbekæmpelse.

Det er ikke kun A.P. Møller og lignende kumpaner, der kan gnide sig i hænderne over den fortsatte og styrkede nedskærings- og omfordelingspolitik fra fattig til rig. Den af den staten (læs: regeringen og EU) dikterede kommunale nedskæringspolitik har – oven i de milde vintre – været en gave for de “rigtige” skadedyr: rotterne. Antallet af rotter er steget 50 pct, mens antallet af anmeldte rotteangreb er steget med 60 pct. alene de sidste tre år.

Det er ikke kun en række milde vinter, men i høj grad også politikernes iver for at spare penge på de offentlige budgetter, der har givet rotterne langt bedre livsbetingelser. Der er allerede skåret kraftigt ned på den kommunale skadedyrbekæmpelse – både i antallet af besøg fra kommunale rottefængere samt i mængden af rottegift, der udlægges. Fortsætter den tendens så vil antallet af rotter eksplodere yderligere, vurderer Peter Weile, rottekonsulent i Miljøstyrelsen.

Han er ikke i tvivl: “Vi er lige nu inde i en spiral, hvor der bruges færre penge på rottebekæmpelse”. Nogle steder har myndighederne helt droppet en del af de lovpligtige rottebesøg på landet, skønt der er tale om en klar overtrædelse af loven. I landzoner skal der to gange om året undersøges for rotter, men det normale er efterhånden kun et årligt besøg. Rotterne får stadigt bedre muligheder for i ro og mag at yngle.

Privatiseringen/udliciteringen af den offentlige rottebekæmpelse er med til at forværre problemerne, og Peter Weile advarer direkte kommunerne mod at tage imod de billigste tilbud, da indsatsen for at bekæmpe udbredelsen af rotter ofte er derefter. Samtidig fralægger kommunerne sig i stigende grad ansvaret for skadedyrsbekæmpelsen. Det bliver den enkelte borges eget problem, selvom folk ifølge Peter Weile slet ikke “er klædt på” til at løse den opgave.

Den stigende bestand af rotter, der altså langt fra er en truet dyreart, udgør en meget alvorlig fare for den danske sundhedstilstand – ikke mindst for udbredelse af en række smitsomme sygdomme såsom salmonella og Weils syge. Antallet af rotter i Danmark skønnes for tiden at være på mellem en og to millioner med kraftig pil opad. Til stor skade for den danske folkesundhed.
Som OverDanmark så stortrives rotterne i dagens Danmark.

Netavisen d. 18. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne