Arriva fik den østjyske togdrift foræret på sølvfad

Der var tale om en ren ideologisk beslutning, da trafikministeren (regeringen) i fjor forærede de midt- og østjyske togstrækninger på et sølvfad til det engelske firma Arriva fremfor til DSB, hvis tilbud var klart billigere.

Fogh-regeringens iver efter at sikre, at en stor del af den danske togdrift havnede på totalt private og i dette tilfælde endog på udenlandske hænder, kommer til at koste den danske befolkning dyrt. Mere end 500 millioner kr. ekstra over en 8-årig periode. Penge, som Arriva altså kan stoppe direkte ned i foret. Tilbuddet fra Arriva, som regeringen helt åbenlyst af rent ideologiske grunde foretrak, betyder en statsligt betaling for togdriften i det midt- og østjyske på 1,2 milliarder kroner over 8 år, mod 640 millioner kroner, hvis DSB havde beholdt driften.

Den mere end tynde begrundelse for at forkaste DSB’s langt billigere tilbud var, at man ikke troede på de trafikprognoser, som tilbuddet byggede på. DSB havde forventet en stigning på 2 pct., hvilket i 2002 mere end har vist sig at holde stik. Det betyder, at det reelle tab for DSB ved at miste en stor del af den danske togdrift faktisk er større end forventet. På mellem 800 millioner og en milliard kr. de næste 8 år, forventer man nu.

Privatiseringsvanviddet, der i bedste EU-ånd har fået flere spande kul mere under den nye regering, er en dyr fornøjelse. Og intet tyder på, at regeringen handlede “i god tro”, da man skrottede DSB og i stedet valgte Arriva. Statsautoriserede revisorer fra revisionsfirmaet KPMG havde endog foretaget en konkret vurdering af DSB’s tilbud. Tilbuddet var, ifølge revisorerne, “udarbejdet på et detaljeret, veldokumenteret og konsistent grundlag”.

En vurdering, som den konservative trafikminister Flemming Hansen på vegne af regeringen fejede af bordet. Så når ministeren hævder, at staten sparer 500 millioner kr. over de 8 år på driften af toge i det midt- og østjyske, er der mildt sagt tale om en sandhed med stærke modifikationer. Tværtimod koster det staten (læs: den danske befolkning) 500 millioner kr.. Et beløb, som det private, engelske firma Arriva har fået foræret på et sølvfad.

Netavisen 18. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne