Nye Flygtninge i Danmark klager over den danske regering

Af 73 flygtninge

Til: FN’s flygtningehøjkommissariat (UNCHR)

Vi er en gruppe konventionsflygtninge, som for nylig er blevet bragt til Danmark via UNHCR i Tyrkiet. Her har vi opdaget, at den danske regering forskelsbehandler os på den groveste måde. Den har vedtaget den strammeste flygtningepolitik, hvilke har gjort livet meget hårdt for os.

Som flygtninge modtager vi en meget mindre forsørgelsesydelse end den, som en arbejdsløs modtager i Danmark. Dvs. en ydelse som er mindre end det mindste beløb for at kunne undgå fattigdom. Vi er ikke engang i stand til at dække vores mest nødvendige udgifter, heriblandt udgifter til at skaffe ordentlig mad eller legetøj til vores børn.

Vi havde håbet på et mere anstændigt liv efter flugt fra forfølgelse, fængsel og tortur i vores hjemlande, og efter at være på flugt i flere år.

Den danske regerings forskelsbehandling af os og den fattigdom, som den påtvinger os, har medført flere økonomiske og ikke mindst psykiske problemer for os og vores børn. Vi var blevet anerkendt som flygtninge i UNHCR

og havde den mulighed at komme til et andet land, hvor vi kunne behandles på en mere menneskelig og anstændig måde. Nu, og når den danske regering har taget imod os, skal den også forpligte sig til at behandle os ordentlig og ikke som sine gidsler.

At beholde os i fattigdom, at i den grad diskriminere og forskelsbehandle os er ikke vejen til vores integration i samfundet. Vi befinder os under uudholdelige vilkår.

Der skal laves om på de love, som tager vores rettigheder, vores brød og vores børns legetøj som gidsel.

De underskrivende kræver, at den diskriminerende lov om mindre betaling til flygtninge skal afskaffes øjeblikkeligt.
Vi beder FN’s flygtningehøjkommissariat om at stille dette krav til den danske regering og behandle vores klage over den danske regering.

Derfter følger liste med 73 navne på flygtninge, der er ankommet til Danmark i november 2002

Flere informationer kan fås hos
Mahmoud Gazvini
Formanden for Federationen for iranske flygtninge / tlf. 0045 51603121 /
e-mail: mahmoud@mail.tdcadsl.dk
Adresse: Postboks 1234 2300 Kbh. S Denmark

Netavisen 14. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne