“Fagligt Ansvar” & den danske model

Faglig Kommentar
Kommunistisk Politik 25, 2002

Kort tid efter den borgerlige regerings tiltrædelse for godt et års tid siden fandt der en række uformelle, tværfaglige tillidsmandsmøder sted. Blandt mange ting slog man på disse møder fast, at fagbevægelsen havde ligget i dvale de sidste ni år under Nyrup-regeringen. Nu var det på tide at tage fat igen. Den borgerlige regering var et udmærket påskud. Initiativtagerne konstaterede – og fik de fremmødtes opbakning – at tiden igen er inde til at diskutere politik og ideologi på arbejdspladserne. Det gjaldt velfærden og den danske aftalemodel.

Møderne mundede blandt andet ud i, at en lang række af lokale tillidsmandsnetværk blev stiftet eller genopstod, hvilket i sig selv var et yderst og tiltrængende skridt. En række af initiativtagerne, kendt gennem årene fra forskellige strømninger af fagbevægelsen, slog sig sammen i en selvbestaltet gruppe, som de døbte “Fagligt Ansvar”. Den erklærede hensigt var at skabe megen debat og forståelse på arbejdspladserne om konsekvenserne af den borgerlige politik. I løbet af en årrække ville man derved vinde en fornyet opslutning til en socialdemokratisk ledet regering.

“Fagligt Ansvar” arrangerede med det formål den landsdækkende tillidsmandskonference i Silkeborg den 1. marts ’02. Siden fandt man sammen med LO-Storbyerne, som i fællesskab tog initiativ til et nyt landsdækkende møde i september i Århus.

På disse konferencer blev der – med god grund – slået på stortromme for den danske aftalemodel.
På mødet i Århus blev det tilmed besluttet, at hvis der forekom nye angreb på den danske model, overenskomstsystemet eller forhandlingssystemet, så skulle der iværksættes en landsdækkende aktionsdag.
“Det er fagbevægelsens ansvar at fremme den solidariske vej. Vi vil udvikle en stærk og demokratisk fagbevægelse, som beskytter den enkeltes rettigheder og befolkningens indflydelse på samfundets udvikling. Det kræver nytænkning fra øverst til nederst i fagbevægelsen…” – hed det blandt andet i udtalelsen fra mødet.

Siden indgik Socialdemokratiet et forlig med regeringspartierne om en ny arbejdsmarkedsreform, der blev vedtaget i sidste uge. Reformen – “Flere i arbejde” – er i sig selv en undergravning af overenskomsterne, idet den systematiserer brugen af tvangsaktivering ved hjælp af gratis arbejdskraft. Det er da et indgreb i overenskomsterne, der vil frem.
Desuden har tvangsaktiveringen den “sidegevinst”, at mange arbejdende bliver overflødiggjort og dermed overført til de arbejdsløses rækker.

Til nytår træder den nye reform for førtidspensionister i kraft. Den har det helt klare formål at reducere antallet af kommende førtidspensionister – ikke ved mindre nedslidning, men ved at fratage de nedslidte retten til en førtidspension. Derfor skal de omlægges til fleksjob for derigennem at suge de sidste arbejdsduelige dråber ud af dem til en yderst billig penge. Denne reform er også indgået med socialdemokratiske håndtryk og velsignet af den socialdemokratiske fagbevægelse.

Parallelt med dette forløb har LO i et effektivt samarbejde med EU-landenes hovedorganisationer for arbejdere haft travlt med at forholde sig til den kommende EU-forfatning. Sammenslutningen af de respektive nationale “LO´er”, som er døbt EFS, har fundet de vise sten:
EFS mener, at EU skal have lov til at blande sig i nationale konflikter, organisationsret og overenskomster. – Og EFS kræver, at det bliver indarbejdet i den kommende EU-forfatning!
Det er da noget, der sparker r..!

For mindre end to uger siden afholdt “Fagligt Ansvar” konference om kampen for velfærden.
I bedste fald er de uvidende om udviklingen, dens tempo og konsekvenser, idet der fra konferencen ikke lød en eneste tone imod arbejdsmarkedsreformen, førtidspensionsreformen eller EFS´ undergravning af det danske aftalesystem.
Så megen respekt for deres egne resolutioner: Landsdækkende aktionsdag, hvis “den danske aftalemodel” bliver undermineret.

Netavisen 22. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne