Flere på efterløn – Flere arbejdsløse

Behovet for at gå på efterløn er – på trods af Nyrups forringelser – stadig stigende.
Danmarks Statistik oplyser, at 5 pct. flere valgte i tredje kvartal i år at forlade arbejdsmarkedet til fordel for efterløn. Stigningen skal ses i forhold til tredje kvartal sidste år.

I alt er 167.000 personer på ordningen. Samtidigt er antallet af arbejdere på fleks- og skånejob steget til i alt 26.000. Fleksjob er steget med næsten 50 pct., hvilket skal ses i lyset af, at arbejdsgiverne med denne ordning modtager en stor del af lønnen fra det offentlige.

Den aktuelle debat om efterlønnen er fremprovokeret, fordi ordningen ikke er i overensstemmelse med EU, som ønsker en større arbejdskraftreserve.

Nyrup, Lykketoft og Fogh, der alle har gjort sig store anstrengelser for at finde villig og billig arbejdskraft til kapitalen, har sunget en falsk melodi om stadig større behov for arbejdskraft. Under den nuværende økonomiske krise nedlægges i tusindvis af arbejdspladser. De regionale arbejdsmarkedsråd vurderer, at arbejdsløsheden vil stige på kort sigt. Det er ikke mindst byggebranchen, der er hårdt ramt.

Således er arbejdsløsheden blandt elektrikere på Fyn fordoblet i forhold til sidste år. Bortset fra denne faggruppe er det ellers de ufaglærte, der står hårdest for skud. På landsplan er nu hver tiende SiD´er ledig, hvilket svarer til en stigning på omkring seks pct.

Netavisen 20. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne