Når illegal arbejdskraft legaliseres

For kort tid siden faldt der dom i en sag, hvor en husejer i Lyngby politikreds havde fået renoveret sit hus af tre udenlandske “venner”, som “betaling” havde modtaget kost og logi. SiD Lyngby tabte sagen. Husejeren vandt. Det vides ikke, hvor meget de tre østeuropæere havde fået under bordet; men det var med garanti ikke efter overenskomsten.
Det er absolut ikke en enlig svale. Tværtimod er problemet tiltagende.

Jævnligt afsløres det, at gartnerier, landbrug, byggebranchen, plantager osv. bliver grebet i misbrug af arbejdskraft, som arbejder illegalt. Arbejdskraften – uden opholds- og arbejdstilladelse – kommer for langt størsteparten fra østeuropæiske og baltiske lande. De samme lande, som ligger i seriøse og fremskredne forhandlinger om optagelse i EU.

Når planerne om EU’s udvidelse træder i kraft, vil hundredtusinder stå i kø for at komme til “honning”landene i Vesteuropa. De vil erfare det samme, som østtyskerne gjorde, da blev indlemmet i Vesttyskland: Dollars- og Dallastilværelsen er ikke gældende for arbejdere, uanset tilhørs- eller opholdssted. Overalt er det klassekampen, der afgør resultaterne og levevilkårene.

De samme hundredtusinder vil samtidigt opleve noget andet. For det første vil de – i den grad de får arbejde – blive sat til det lavest rangerende arbejde blandt de ufaglærte. For det andet risikerer de at blive mødt med kulde fra deres arbejdskammerater, da de vil optræde i rollen som løntrykkere.

Det er EU’s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, der giver også danske arbejdsgivere mulighed for at trykke lønnen med den store arbejdskraftreserve, der vil stå til rådighed.
EU-kapitalen spekulerer kort og godt på en kynisk udbytning af østeuropæere, og samtidig benyttes situationen til at forringe forholdene for den vesteuropæiske arbejdskraft.
Det er i samme lys, at EU og dansk kapital i disse år kræver, at fagbevægelsen svækkes. Derfor føres der angreb på eksklusivbestemmelserne. Derfor skal a-kasserne fravristes fagbevægelsen.

Netavisen 2. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne