Den økonomiske krise har bidt sig fast og uddybes

De danske virksomheder nedjuster deres forventninger på stribe, mens de seneste tal for bruttonationalproduktet, BNP, viser et direkte fald fra 2. kvartal til tredje kvartal. Følgerne af den fortsatte og uddybede krise viser sig også i stigende arbejdsløshed. Fremtidsudsigterne er dystre for arbejderklasen og den brede befolkning.

At den økonomiske krise raser for fuld kraft i Danmark som i resten af den kapitalistiske verden, og at krisen uddybes. Det er den uhyggelige kendsgerning, selvom det officielt blot hedder, at det økonomiske udsving er udskudt. Endnu en gang. Slap bare af og vent på de gode tider, som venter lige om hjørnet. Fra og med år 2004 går det fremad igen. Det er sikkert og vist, lyder forsikringerne samstemmende fra de ledende politikere, fra de økonomiske eksperter og borgerlige meningsdannere. Selvom besværgelserne klinger stadigt mere hult.

Arbejdsløsheden er voksende, og udsigterne for næste år er godt 15.000 flere registrerede arbejdsløse. En udvikling, der understreges af de seneste kvartalsregnskaber fra de børsnoterede danske virksomheder. En trediedel af selskaberne – 26 ud af 77 selskaber – har måttet nedjustere deres forventninger for den nærmeste fremtid som følge af den fortsatte krise. Med yderligere indskrænkninger af produktionen, rationaliseringer samt fyring af ansatte til følge. Krisens byrder kastes som sædvanlig over på den arbejdende befolkning.

At det står slemt til med økonomien dokumenteres af, at det dansk BNP (bruttonationalprodukt) direkte faldt i 3. kvartal – med 1 pct. i forhold til 2. kvartal. Udviklingen var markant dårligere end økonomerne på forhånd havde spået, fremgår det af de nyeste tal fra Danmarks Statistik. De såkaldte økonomiske eksperters superoptimistiske spådomme faldt endnu en gang til jorden med et brag. Den kapitalistiske økonomiske krise er langt fra overvundet: tværtimod synes krisen kun at blive stadigt dybere.

Årsagerne til faldet i BNP er i følge Danmarks Statistik en kraftig lagernedgang samt en nedgang i eksport og offentligt forbrug. De økonomiske eksperter klynger sig dog til deres lyserøde billede af situationen for den danske økonomi. Set i forhold til året før er der ikke tale om noget fald, men om en svag stigning på 0,9 pct. i BNP. Det ser slet ikke så sort ud, bedyrer de i kor.

Heller ikke indenfor EU er der udsigt til bedring. Tværtimod. Arbejdsløsheden vil stige næste år fra 8,2 pct. til 8,3 lyder forudsigelserne i dag. Store monopolvirksomheder som Fiat og Siemens har varslet massefyringer eller som det kaldes: job-nedskæringer.

Netavisen 2. december 2002