Regeringen tyer til fascisme

Fra The Worker
19. november 2002

Mens “The Worker” går i trykken, forbereder kongressen – med overvældende støtte fra både republikanerne og demokraterne – at oprette et nyt ministerium, Ministerium for Indenlandsk Sikkerhed (DHS).

Den nye lov (vedtaget af kongressen den 20. november, o.a.) vil være den mest omfattende reorganisering af den føderale regering siden Anden Verdenskrig og sammenslutte 22 føderale enheder, inkl. spionage- og kontraspinoagetjenesten, kystvagten, immigrationsmyndighederne og dele af FBI og CIA. DHS vil komme til at beskæftige 170.000 mennesker og have et årligt budget på 40 mia. dollars.

DHS vil yderligere centralisere regeringens undertrykkelsesapparat og underminere befolkningens demokratiske rettigheder. Bl.a. vil DHS få vidtrækkende beføjelser til at foretage overvågning og efterretningsarbejde. DHS vil være undtaget fra adskillige bestemmelser i loven om indsigt i den offentlige forvaltning (Freedom of Information Act, o.a.) og dermed få mulighed for at opbevare hemmelige informationer om politiske organisationer og aktivister. DHS vil også give føderale politistyrker nye beføjelser til at intervenere i “nationale undtagelsestilstande”, “civile uroligheder” og i det lokale politis anliggender. Bush-regeringen benytter også denne reorganisering af de føderale institutioner som en anledning til at omskrive love vedrørende statsadministrationen og underminere regeringsmedarbejderes ret til faglig organisering og overenskomst.

Oprettelsen af DHS er en del af den amerikanske regerings stigende fascisering. I løbet af det sidste år har regeringen bl.a.:

* Vedtaget adskillige love, som fx loven om fædrelandet (USA Patriot Act, o.a.), der kriminaliserer dissens og politisk opposition, krænker privatlivets fred og udvider beføjelserne til de hemmelige tjenester (CIA m.fl.), giver regeringen tilladelse til at fængsle folk uden normal rettergang osv.

* Sluppet et rædselsregimente løs i indvandrerkvarterene og begyndt at udpege og forfølge forskellige personer og organisationer, som er imod regeringens krigsprogram.

* Påtvunget et program for regeringens indoktrinering og chauvinisme i de offentlige skoler.

* Styrket sit undertrykkelsesapparat på lokalt, delstatsligt og føderalt plan.
Regeringen forsøger at retfærdiggøre denne fascisering ved at påstå, at “krigen mod terrorismen” har skabt en “national krise” og en “national undtagelsestilstand”. Og ifølge regeringens logik kan de “nationale interesser” kun fortolkes og forsvares af den udøvende myndighed, dvs. Bush-regeringen. Derfor er det nødvendigt at tilrane sig ubegrænset og absolut magt for at sikre selve det amerikanske folks overlevelse.

Dette ophæver fuldstændigt befolkningens demokratiske rettigheder. Selve begrebet “umistelige rettigheder” opstod for at udtrykke, at folket er den eneste suveræne magt, og for at give folket visse garantier mod vilkårlig tilraning af magt. Med andre ord behøves rettigheder mest af alt, når der er “undtagelsestilstande”, så folket kan beskytte sig selv mod regeringen.

Kendsgerningen er i dag som i fortiden, at regeringen bruger termer som “national sikkerhed” og “nationale interesser” for at forfægte, at storkapitalistklassens interesser også er folkets og hele landets interesser.

Og det er præcis fordi, at det kapitalistiske program i virkeligheden er et program for aggressive, imperialistiske krige, et program for tyveri af statskassen og forøgelse af udbytningen af folket, et racistisk program, at regeringen finder det nødvendigt at styrke sit undertrykkelsesapparat.

Kapitalisterne ved, at de ikke kan vinde og ikke vinder folkets politiske tillid. Kapitalisterne og deres regering forbereder at undertrykke oppositionelle holdninger og folkets rettigheder, fordi de ved, at de kapitalistiske synspunkter ikke tåler dagens lys, og at folket vil blive ved med at gøre modstand mod deres krigsprogram. Med andre ord: Selve det faktum, at kapitalisterne tyer til fascisme, at de behøver fascisme, viser deres dødelige svaghed, viser, at deres mål og program er i modsætning til det store flertal af befolkningen.

Kampen mod den voksende fascisme er ikke en isoleret ting, men en del af den folkelige kamp mod krig og udbytning, en del af kampen for at besejre kapitalisternes reaktionære dagsorden og gøre folkets dagsorden til retningslinjen for landet. Derfor: Den bedste måde at overvinde angrebene på befolkningens rettigheder er at fortsætte udøvelsen af disse ved at organisere sig imod “krigen mod terrorismen” og hele det kapitalistiske program. Vejen til at besejre fascismen er, at arbejderklassen og folket styrker deres uafhængige politiske bevægelse, vinder den politiske magt og frembringer de grundlæggende sociale, økonomiske og politiske forandringer, der er nødvendige for at skabe et samfund, der garanterer fred, demokrati og folkets rettigheder.

The Worker er organ for USA’s Arbejderparti (WPUSA).
Oversat af Michael Jensen.

Netavisen 25. november 2002.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne