Danmark skal med i forbryderisk krig mod Irak – Nej til dansk krigsdeltagelse!

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne

Danmark har sagt ja til at deltage i den kriminelle amerikanske krig mod Irak, som er under forberedelse, og som kan begynde allerede i december.

Anders Fogh Rasmussen meddelte efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn onsdag, at Danmark vil deltage i en international militærstyrke, som Bushregeringen forsøger at opbygge ‘for at gennemtvinge en afvæbning af Saddam Hussein’. Samtlige partier i folketinget har sagt ja til at besvare en amerikansk henvendelse herom ‘positivt’ – med undtagelse af SF og Enhedslisten, som siger nej.

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) udtaler:

Fogh-regeringens og folketingsflertallets beslutning om at deltage militært i en ny Irak-krig gør den til medskyldig i en forbrydelse mod det irakiske folk og mod menneskeheden. Uanset om den foregår i FN-regi eller ej – og beslutningen i folketingsudvalget om at gå i krig åbner for dansk krigsdeltagelse i begge situationer.

Et massivt flertal i den danske befolkning er imod Bush’s planlagte krig – og Foghs og folketingsflertallets krigspolitik må fordømmes og bekæmpes. Bush’s krig en imperialistisk krig, en krig om olie og kontrol over Mellemøsten – og en krig, som vil få katastrofale konsekvenser for den irakiske og den palæstinensiske befolkning og sætte hele regionen i brand.

Den danske beslutning er dybt reaktionær og gør Danmark til medskyldig i fortsættelsen og udvidelsen af det faktiske folkedrab på den irakiske befolkning, som de af USA påtvungne FN-sanktioner siden den første Golfkrig har påført den. Mere end 1 million irakere, heraf over en halv million børn, er døde som følge af sanktionerne.

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til, at beslutningen om dansk krigsdeltagelse mødes med omfattende folkelige protester og til at den nu bekæmpes med alle til rådighed stående metoder, indbefattet civil ulydighed.

Den danske regering og folketingsflertaller udfører lakaj- og rakkertjeneste for USA.
Men danskerne vil ikke være med!

Onsdag den 20.11.2002

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK

Netavisen 20. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne