Et overset angreb på de arbejdsløse

Pressemeddelelse
Enhedslisten

Som led i forliget om “flere i arbejde”, bliver der nu fremlagt lovforslag, som bl.a. indebærer klare forringelser for løsarbejdere og vikarer. Med sammenlægning af dagpenge- og aktivperioden forslår beskæftigelsesministeren samtidigt, at forbruget af dagpengeret skal gøres op i uger fra første ledighedsdag, hvor der tidligere kun var tale
om timeforbrug de første 12 måneder. Det vil betyde, at mange dagpengemodtagere, som har løsarbejde eller vikararbejde, risikere at miste deres ordinære arbejde, og i stedet blive aktiveret. I sidste ende risikerer de at miste dagpengeretten.

Pernille Falcon, Enhedslistens arbejdsmarkedspolitiske ordfører siger:

* Beskæftigelsesministeren har i et svar til mig forsøgt at skjule problemet med påstanden om, at det kun vil få betydning for meget få. Men henvendelser fra flere a-kasser og fagforeninger har overbevist mig om, at det ikke er rigtigt.

* For grupper som reservetjenere, de havnearbejdere der er løst ansat, og pædagogmedhjælper-vikarer er det et reelt problem, som kan koste dem, deres job og senere deres dagpengeret.

* Der er ingen formel begrundelse for forslaget om på denne måde at forringe dagpengereglerne. Selv om man sammenlægger dagpenge- og aktiv-perioden til én periode, kan man sagtens bevare reglerne om “time-klip” i de første 12 måneder.

* Det vil Enhedslisten stille forslag om under den kommende lovbehandling, uanset vores indædte modvilje mod det samlede lovforslag.

For yderligere kommentarer:
Pernille Falcon, tlf. 33 37 50 05
eller Jørgen Arbo-Bæhr, arbejdsmarkedssekretær, tlf. 33 37 50 63

For uddybning af problemerne for forskellige faggrupper:

Landsklubben Danmarks Reservetjenere
Mail: joerken@post5.tele.dk eller HRK@rbf.dk
Tlf. Vibeke Sax 38 33 0591 eller Jørgen Lindor-Holm 39 69 36 54.

SiD Horsens afd. A
Kontorbestyrer Anna Grethe Jensen
Mail: ivan.hersland@sid.dk
Tlf. 75 62 99 00

PMF
A-kasse leder Ole Jensen
Mail: ole.jensen@pmf.dk
Tlf. 33 11 03 43

Netavisen 15. november 2002