OPRÅB FRA EUROPEAN SOCIAL FORUM

Vi er samlet her, progressive folkebevægelser fra alle Europas regioner i Syd, Nord, Øst og Vest. Vi er samlet efter en lang proces af demonstrationer i Amsterdam, Nice, Seattle, Gøteborg, Genova, Brussel, Barcelona, Oslo. Disse store mobiliseringer imod nyliberalismen, såvel som generalstrejkerne til fordel for sociale rettigheder samt alle modstandsbevægelser mod krig, viser en stærk vilje til at bygge et andet Europa. På det globale plan tilslutter vi os WORLD SOCIAL FORUMs Charter (eng) og opråbet fra de folkelige bevægelser i Porto Alegre (da).

Vi er samlet her i Firenze for at udtrykke vores modstand mod et Europa der styres af kommercielle selskaber og af nyliberalistisk politik. Denne markedsmodel leder til konstante angreb på arbejderes vilkår og rettigheder, den leder til sociale kløfter, undertrykkelse af kvinder og etniske minoriteter samt udstødning af arbejdsløse og indvandrere. Den leder til miljøkatastrofer, tvivlsomme privatiseringer og usikkerhed for de arbejdssøgende. Den leder til at stærke lande dominerer svagere landes økonomier og ofte til at disse lande nægtes ret til suverænitet. Den leder til krig.

Vi skal styrke og udvide vores netværk, fordi at bygge et andet Europa nu er meget presserende! Vores mål er at skabe en verden af lige- og sociale rettigheder og af respekt for forskellighed; en verden i hvilken uddannelse, godt arbejdsmiljø, sygepleje og bolig er alles rettigheder, ligesom retten til at spise ufarlig mad, produceret af landmænd og bønder frie af markedsøkonomiske spændetrøjer; en verden uden fattigdom, sexisme, racisme og homofobi. En verden hvor mennesker er vigtigere end profit. En verden uden krige.

Vi er samlet for at diskutere alternativer. Vi må fortsat udvide vores netværk og vores arbejde med kampagner og andre metoder i kampen for at gøre en sådan fremtid mulig. Store bevægelser vokser op rundt om i Europa: Disse folkebevægelser representerer en ny og konkret mulighed til at bygge et bedre Europa, en bedre verden. Vi forpligter os til at udvide vores netværk og i det følgende år indgå i kampagner:

Mod nyliberalismen
Mod krig
Mod racisme
Mod sexisme og homofobi
For menneskers rettigheder og “ET ANDET EUROPA”.

Se også antikrigsappellen fra ESF i Firenze

Begge tekster på engelsk:

Anti war call
Call of the European Social Movements

Vedtaget i Firenze 11. november 2002

Netavisen 14. november 2002

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne