Det ny initiativ:KØBENHAVN 2002 – COPENHAGEN 2002Giv topmødet modstand: Demonstration 13. december

For at sikre, at de store aktuelle globale temaer bliver sat på dagsordenen i demonstrationerne i forbindelse med EU’s topmøde i København den 12.-14. december, har en række organisationer og enkeltpersoner dannet det ny initiativ København 2002 – Copenhagen 2002.
Initiativet planlægger en demonstration i København, med danske og internationale talere, fredag den 13. december. Demonstrationsruten planlægges at gå fra Skt. Hans Torv (Blågårds Plads) til Rådhuspladsen under parolerne:

STOP TERRORKRIGEN!
NEJ TIL IMPERIALISTISK GLOBALISERING!
NEJ TIL KAPITALENS EU!

Antikrigsbevægelser og fredsorganisationer, anti-imperialister og solidaritetsorganisationer, antiglobaliseringsbevægelser, EU-modstandere og andre progressive kræfter, opfordres til at gå med i initiativet. Det er tilstrækkeligt at tilslutte sig den ene af hovedparolerne. Der er parolefrihed inden for grundlaget.

STOP TERRORKRIGEN!

Verden er blevet sat i en tilstand af permanent krig og oprustning med Bush-doktrinen og USA’s strategi for verdensherredømme. Efter Afghanistan forberedes nu en ny storkrig mod Irak for at indsætte en amerikansk marionet og få kontrol med de rige olieressourcer og regionen. Det palæstinensiske folk trues af nye massakrer og tvangsforflyttelser.
‘Krig mod terror’, som støttes og også føres af EU, Rusland og Kina, har store konsekvenser for folkene, der betaler for den uhæmmede oprustning med sociale nedskæringer og faldende realløn og med indskrænkninger i demokratiet og retten til protest (ikke mindst med “terrorlovene”).
Filippinerne, Colombia, Tjetjenien – nye steder inddrages hele tiden i ‘terrorkrigen’ for at knuse folkenes modstand med våbenmagt.

NEJ TIL IMPERIALISTISK GLOBALISERING!

Terrorkrigen er også den økonomiske globalisering, gennemført med våbenmagt.
Det er sikringen af de store multinationale selskabers udbytning af og kontrol med verdens lande, folk, råstoffer og ressourcer. Det er garantien for den fortsatte udplyndring af det overvældende flertal af verdens folk.
1,8 milliarder mennesker lever for mindre end 7-8 kr. om dagen – og antallet vokser. Nyliberalismen med privatisering af alt og alle, hvor der kan scores profitter, har bragt øget fattigdom med sig, udplyndret hele nationer og regioner fra Argentina og Andesregionen i Latinamerika til Afrika og store dele af Asien samt den tidligere Sovjetunion.
WTO, Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, FTAA/ALCA og EU er blot nogle af navnene på den imperialistiske globaliserings instrumenter, til gavn for monopolerne.

NEJ TIL KAPITALENS EU!

Fra topmøde til topmøde viser modstanden mod kapitalens EU sig på gaderne.
Den vil også vise sig på gaderne i København.
Nu skal EU udstyres med sin egen forfatning – det endelige politiske grundlag for EUROPAS FORENEDE STATER. Det foreslås tilmed kaldt dette. En ny superstat – en kommende global supermagt: Det er de europæiske magthaveres og de europæiske monopolers drøm, som er på vej mod virkeliggørelse. Det er ikke folkenes, men kapitalens Europa.
EU’s østudvidelse med en række nye medlemslande er et skridt i opbygningen af supermagten EU, at sikre superstaten EU’s baggård mod øst og ‘samle Europa’ på et reaktionært, nyliberalt grundlag. Det er en del af grundlaget for udviklingen af EU som en global imperialistisk supermagt, på linje med USA.
Østudvidelsen får alvorlige konsekvenser for befolkningerne i de nye medlemslande. Ved indførelse af toldafgifter, handelsbarrierer og hensynsløs økonomisk politik skaber man endnu et marked for kapitalens EU. Under dække af fair handel forbereder man de øst- og centraleuropæiske lande på en slavetilværelse under ledelse af multinationale selskaber.
Vi siger Nej til Europas Forenede Stater! Stop kapitalens og reaktionens Europa!

Arrangørkredsen

APK har tilsluttet sig dette initiativ, som kan kontaktes på:

kopenhavn2002@hotmail.com

copenhagen_2002@hotmail.com

Netavisen 8. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne