Til kammeraterne i Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

Til PCR’s 3. kongres

I disse tider, hvor det kapitalistiske system i sin imperialistiske fase forvolder ødelæggelser blandt verdens folk, må vi kommunister koncentrere os om alle opgaverne, én efter én, i kampen for frigørelsen. Det er det historiske ansvar, som vi må tage på vore skuldre.

Den kommunistiske bevægelse er med store besværligheder i gang med at overvinde de anslag, som imperialismen og revisionismen har rettet. Gradvist overvinder vi den isolation fra masserne, som systemets mørkeste kræfter har underkastet os.

I denne proces udvikler Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer sig som et fast støttepunkt for den kommunistiske enhed og kamp på verdensplan og har store opgaver: fremhæve nødvendigheden af at forene de kommunistiske partier, indføre den revolutionære glød i folkene, forsyne den internationale arbejderklasse med sin historiske klassebevidsthed, bidrage til dannelsen af kommunistiske partier i hvert enkelt land, hjælpe masserne med at overvinde deres kamps nuværende niveau samt at være den internationale arbejderklasses fortrop.

Vores konference hilser denne kongres og gentager sin tillid til, at den vil orientere hele sit arbejde til fordel for revolutionen, arbejderklassens strategiske interesser og udviklingen af en revolutionær taktik i lyset af den brasilianske klassekamp.

På denne 3. kongres håber vi, at marxismen-leninismens banner, Marx’, Engels’, Lenins og Stalins revolutionære lære, vil forblive hejst.

Jeres Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR) må genoptage de bedste kamptraditioner og videreføre dem med fornyet bolsjevikisk ånd. Kammerater, vær bevidste omkring denne opgave i alle dens betydninger.

Delegerede kammerater på kongressen: Vi ved, at vores opgaver og historiske mål hverken er lette eller enkle, men hvert parti, hver kommunist, os alle forenede og organiserede i vores konference, vi må løse og opfylde dem ved at bane os vej fremad sammen med arbejderklassen og folkene.

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Danmark, oktober 2002

Benins Kommunistiske Parti – PCB
Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti – PCR
Colombias Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister) – PCC(ML)
Arbejderpartiet Kommunisterne, Danmark – APK
Arbejdets Kommunistiske Parti, Den Dominikanske Republik – PCT
Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti – PCMLE
Arbejdernes Kommunistiske Parti, Frankrig – PCOF
Arbejdets Parti (Toufan), Iran – PTI
Tysklands Kommunistiske Parti – KPD
Organisationen til genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti
Organisationen for Italiens Proletariske Parti
Mexicos Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister) – PCM(ML)
Den marxistisk-leninistiske organisation Revolusjon, Norge – MLO Revolusjon
Den Kommunistiske Organisation Oktober, Spanien – OC Octubre
Tyrkiets Revolutionære Kommunistiske Parti – TDKP
Røde Flag (Bandiera Roja), Venezuela
Øvre Voltas (Burkina Fasos) Revolutionære Kommunistiske Parti – PCRV


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne