Faglig modstand efterlyses

Devisen var/er, at det er de arbejdsløses egen skyld. De gider ikke arbejde, så må de tvinges. Men arbejdspladserne er der ikke til den lille million mennesker i Danmark, som er sat udenfor portene.

Faglig Kommentar
Kommunistisk Politik 21, 2002

– Hastværk og socialt uretfærdigt.
Sådan falder ordene fra Poul Erik Skov Christensen, formand for et af landets største fagforbund; SiD. I forhold til reformens indhold må de kritiske bemærkninger betegnes som værende meget milde. Så meget desto sørgeligt er det, at han er blandt de absolut få formænd, der har udtalt sig som modstander af reformen.
En reform, som i øvrigt ikke er et hastværk; men blot en videreførelse og opstramning af de foregående ni års socialdemokratiske arbejdsmarkedsreformer, der reducerede dagpengeretten fra 7 til eet år, lovliggjorde misbruget af de udstødte og halverede dagpengene for alle under 25 år efter et halvt års arbejdsløshed.

Socialdemokratiet førte denne politik med argumenter om, at det var nødvendigt med incitamenter for at få folk i arbejde. Devisen var/er, at det er de arbejdsløses egen skyld. De gider ikke arbejde, så må de tvinges. Men arbejdspladserne er der ikke til den lille million mennesker i Danmark, som er sat udenfor portene. Desuden fremturede SD med løgnen om “ældrebomben”.
Det er nøjagtig de samme argumenter, som VK-regeringen fremturer med. Derfor var det yderst naturligt for det såkaldte oppositionsparti – sammen med Dansk Folkeparti – at deltage i forliget. En argumentation imod ville jo være en kritik af egen politik!
SD´s tynde alibi er, at 58-60 årige ikke vil blive tvunget i aktivering.

Der er ellers rigeligt med argumenter:
Den ny arbejdsmarkedsreform rammer nemlig hårdt. Rigtig hårdt. Og slaget rettes mod de allerlaveste på den sociale rangstige:
– Kontanthjælpsmodtagere mister 1.250 kr. pr. md., hvilket for et ægtepar betyder 2.500 kroner mindre
– Det sociale system gøres eenstrenget, så dagpengemodtagere fremover ligestilles med kontanthjælpsmodtagere, når det gælder jobformidling, aktivering, rådighedsregler og sanktioner
– Rådighedsreglerne strammes op og sanktionerne skærpes
– De nuværende 32 beskæftigelsesordninger reduceres til 3
– Unge”-ordningen udvides til alle under 30 år
– Jobformidlingen privatiseres og belønnes efter resultater
– Tvangsaktivering som gratis arbejdskraft effektiviseres og systematiseres

Det er korrekt af SiD at betragte forliget som en undergravning af overenskomsterne. Arbejdsløse vil i perioder for dagpenge eller kontanthjælp uden, at de får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I stedet presse andre ud. Løntrykkeri skaber yderligere arbejdsløshed; – og gratis arbejdskraft til arbejdsgiverne!
– Ifølge forligsteksten er de ikke ansat, og hverken medarbejdere eller tillidsrepræsenter har krav på at blive spurgt, udtaler Børge Frederiksen, formand for SiD´s Industrigruppe, til Fagbladet.
Det kan man da kalde en undergravelse af overenskomsterne.

Det landsdækkende tillidsmandsmøde i Århus den 7.september udtalte blandt andet:
“Det er fagbevægelsens ansvar.. at fremme den solidariske vej. Vi vil udvikle en stærk og demokratisk fagbevægelse, som beskytter den enkeltes rettigheder og befolkningens indflydelse på samfundets udvikling. Det kræver nytænkning fra øverst til nederst i fagbevægelsen…..”
Desuden besluttede man en landsdækkende aktionsdag, hvis regeringen greb ind i overenskomsterne eller forhandlingssystemet. Det er nu gjort. Alligevel hører man kun en larmende tavshed fra arrangørernes side, som blandt andet er et netværk af folk fra hele landet, kaldet Fagligt Ansvar. Fagligt Ansvar strækker deres harme til nogle kritiske kommentarer nedfældet på papir.
Det står i skærende kontrast til, de faktiske beslutninger fra mødet i Århus!

De lokale tillidsmandsnetværk rører heller ikke meget på sig. Således blev det slået fast på et møde i København af faglige kræfter fra blandt andet DKP/ML og KPiD, at der var for meget at lave på fagforeningskontorerne, så der var ikke tid og mulighed til at organisere en aktionsdag.
Hvis ikke fagforeningspinger har tid, så må andre tage over.

Kommunistisk Politik 21, 2002
Netavisen 23. oktober 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne