– Vi Boyer os ikke!

5-7000 vrede forældre samt pædagoger, lærere, hjemmehjælpere og andre kommunalt ansatte var i krigshumør, da de onsdag kl. 14.30 troppede op til den største demonstration i Odense i umindelige tider. Flakhaven (rådhuspladsen i Odense) var stopfyldt med odenseanere, der gav udtryk for den stærke folkelige harme imod det indgåede budgetforlig i Odense.

Klik for at forstørre billederne

Ikke mindst de strejkende pædagoger var mødt talstærkt frem, og deres sorte t-shirts med teksten: “Børn skal stimuleres – ikke parkeres” satte sammen med havet af skilte og transparenter sit præg på Flakhaven. Der var sort af mennesker, og stemningen var ikke til at tage fejl af. Vreden over det bag hermetisk tillukkede døre og i huj og hast indgåede forlig var på kogepunktet, og opbakningen total bag de strejkende pædagoger. Lærere fra en række skoler, hjemmehjælpere i flere distrikter med mange flere havde fra morgenstunden eller frokost nedlagt arbejdet og var troppet op i stort tal.

Der var tale om en samlet demonstration med et fælles mål at få skrottet budgetforliget. Vi Boyer os ikke!, lød den klare besked til borgmester Anker Boye og de “ansvarlige” byrådsmedlemmer. Som indkalderne af demonstrationen slog fast, er der tale om et generelt angreb på den kommunale service i Odense, med forringelser på børneområdet, ældreområdet, bytrafikken, kulturen mv., og der er lagt op til massefyring af kommunalt ansatte. Langt over 500.

Også en oplagt Kim Larsen og Kjukken var mødt op og spillede et par af sine kendte sange med en i dagens anledning lettere ændret tekst. Det er Kim Larsen der har indført begrebet at når han tænker på Anker Boye og hans politik så tænker han på en laktaske . . .

Laktasker på Rådhuspladsen:

Talerne understregede med konkrete eksempler og tal, hvilke alvorlige konsekvenser forliget – hvis det ikke blev taget af bordet – ville få for børnepasning, ældreforsorg mm. Opfordringen til byrådsflertallet om at komme til fornuft og indlede forhandlinger med de kommunale ansatte og byens indbyggere om et andet budget for 2003 uden voldsomme nedskæringer var talrige.

Der er råd til nye prestigeprojekter og en eventyrgolfturnering til gavn for erhvervslivet og de velbjærgede i forbindelse med fejringen af H.C. Andersens fødselsdag år 2005, så pengene er der…


Demonstrationen blev afrundet med en kraftig opfordring fra talsmanden for de strejkende pædagoger, Rasmus Ranten – eller som han for tiden foretrak at kalde sig Rasmus Demonstranten. Han lovede, at han var rede til at fortsætte strejken, i op til en uge, fjorten dage, alt efter behov og opbakning, og opfordrede desuden samtlige kommunalt ansatte i Odense til at nedlægge arbejdet torsdag, fredag, weekenden over …

De strejkende pædagoger kunne overrække Odense Byråd 19.000 protestunderskrifter mod budgetforliget samlet ind på blot tre dage: “Mennesker før mursten…”. Hvis der havde været længere tid inden byrådet førstebehandling af Budget 2003 ville man have fået langt, langt over det dobbelte antal underskrifter, slog han fast.

Den stærke folkelige opbakning fra forældre og andre kommunalt ansatte har også vist sig kontant, i form af økonomisk støtte til de strejkende pædagoger. Der er samlet 166.000 kr. ind til pædagogerne indtil videre.

Se også:
Skrot nedskæringsforliget NU!
Fuld støtte til pædagogernes strejke!

Udtalelse fra APK- Arbejderpartiet Kommunisterne-Odense 16.09.02

Netavisen 19. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne