Massakre på kollektiv trafik i hovedstadsområdet

Den nye metro i København, der indvies i København til oktober, vil ikke føre til en bedre kollektiv trafik for hovedstadsområdet indbyggere, hvis det står til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Rent faktisk kan de se frem til en klart forringet kollektiv trafik.

At den nye metro ikke på længere sigt vil medføre nogen forbedring af den kollektive trafik, hænger sammen med drastiske nedskæringer indenfor den øvrige kollektive trafik (på busdriften), som mere end opvejer fordelene. En række busruter med mange passagerer vil blive erstattet af metroen – altså med andre ord nedlagt. De nedlagte ruter vil medføre store økonomiske tab for busselskaberne, som yderligere vil slagte en række busklinier med få passagerer for at holde profitten oppe.

Hver tiende buspassager forventes at ville skifte fra en bybus over til den ny metro, hvilket svarer til 30 millioner passagerer på årsbasis eller mistede indtægter på 160 millioner kroner. Penge, der altså i stort omfang skal findes via lukningen af såkaldte urentable ruter. Situationen forværres yderligere af HUR har udarbejdet en såkaldt økonomisk genopretningsplan, der skal forvandle et underskud på den kollektive trafik til et overskud.

En plan, som betyder yderligere nedskæringer indenfor den kollektive trafik og stigende billetpriser. For slet ikke at nævne regeringens berygtede skattestop, der yderligere presser Københavns Amt og kommunerne i hovedstadsregionen til nedskæringer samt forslaget om at fjerne det statslige tilskud til billetpriserne i tog og bus.
Genopretningsplanen vil betyde nedskæringer i busdriften på en halv million vogntimer årligt fra og med 2006, mens billetpriserne vil stige med 6 pct. Fjernes statstilskuddet stiger priserne yderligere – med op mod 16 pct. Metro eller ej. Den kollektive trafik vil – som helhed betragtet – blive væsentligt dårligere og dyrere i hovedstadsområdet – København og Frederiksberg Kommune, Frederiksborg, Roskilde og Københavns Amt.

NOAH Trafik betegner HURs planer som rent katastrofale. Biltrafikken vil stige voldsomt, ligesom miljøbelastningerne og ulykkestallene. Tingene forværres af, at man vil udvide indfaldsvejene imod København, hvilket blot vil medføre endnu mere trafikkaos og forringe bustrafikken yderligere. Og at man vil udsætte tiltag, som kunne fremme bussernes hastighed i det indre København, hvilket vil få flere til at tage busserne.

Netavisen 7. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne