Jenin

Af  David Rovics

Den fremragende amerikanske protestsanger David Rovics sang bl.a. denne sang om Jenin ved demonstrationen mod dansk våbeneksport til Israel og krigsproduktion ved Terma, Lystrup ved Århus.
Først gengives den i dansk oversættelse, dernæst den engelske original.

Mit barn, hvad vil du huske på
Når du mindes dit sekstene år
Richotterende lyd fra helikopter-skud
Rumlen af tanks, der nærmer sig
Mens verden fortsatte sin gang
og jeg brændte endnu en tank benzin
og Dow Jones faldt et par point den dag
imens du græd i Byen Jenin

Gav de forældrene et varsel
Før vinduer blæstes ud af eksplosioner
mens du gemte dig i skolens kælder
og kirkeklokker ringed’
imens du så din lærer falde sammen ved døren

og i England bragtes dronningens skål
Du var så langt fra så manges tanker
krøbet sammen i Byen Jenin

Tænkte du på soldaternes skældsord
på de hånsord de smurte over murene
eller på din fætter der blev torteret
eller Tel Aviv og de strålende indkøbscentre
når de fede mænd tilbagelænet sir at du ikke
ønsker fred
tænkte du på hvad de mente
da du sad der midt i stanken midt i mørket
i den ødelagte By Jenin

Hvad gik gennem din hjerne, den dag
ved synet af dine moders tomme øjne
da hun lå urørlig blandt brokker
under Mellemøstens dybblå himmel
da du stod på denne bulldoz’de bygning
ved bosættelserne og deres grønne bakker
da dine tårer efterlod en grim beslutning
i ruinerne af Byen Jenin

Hvordan kan det undre nogen
at du gik ombord
på den fyldte bus over Green Line
og du rakte under jakken efter lunten
tænkte du på dine naboers døde kroppe
da du lagde plan for denne dag
og da du tændte bomberne der var bundet om dit liv
tænkte du da på Byen Jenin

Jenin

Oh, child, what will you remember
When you recall your sixteenth year
The horrid sound of helicopter gunships
The rumble of the tanks as they drew near
As the world went about it’s business
And I burned another tank of gasoline
The Dow Jones lost a couple points that day
While you were crying in the City of Jenin

Did they even give your parents warning
Before they blew the windows out with shells
While you hid inside the high school basement
Amidst the ringing of church bells
As you watched your teacher crumble by the
doorway
And in England they were toasting to the Queen
You were so far from the thoughts of so many
Huddled in the City of Jenin

Were you thinking of the taunting of the
soldiers
Or of the shit they smeared upon the walls
Were you thinking of your cousin after torture
Or Tel Aviv and it’s glittering shopping malls
When the fat men in their mansions say that you
don’t want peace
Did you wonder what they mean
As you sat amidst the stench inside the darkness
In the shattered City of Jenin

What went through your mind on that day
At the site of your mother’s vacant eyes
As she lay still among the rubble
Beneath the blue Middle Eastern skies
As you stood upon this bulldozed building
Beside the settlements and their hills so green
As your tears gave way to grim determination
Among the ruins of the City of Jenin

And why should anybody wonder
As you stepped on board
The crowded bus across the Green Line
And you reached inside your jacket for the cord
Were you thinking of your neighbors buried
bodies
As you made the stage for this scene
As you set off the explosives that were strapped around your waist
Were you thinking of the City of Jenin

Netavisen 31. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne