Regeringen har fredet otte danske terrorister

I strid med sine internationale forpligtelser har den danske regering besluttet at henlægge al videre efterforskning i 30 krigsforbrydersager, mens den internationale efterlysning af den mordmistænkte SS-officer Søren Kam – manden, der deltog i mordet på redaktør Carl Henrik Clemmensen og startede de nazistiske dødspatruljer under den tyske besættelse 1940-45 – officielt opretholdes.
Regeringens beslutning er fulgt op med et notat, som justitsminister Lene Espersen (K) har sendt til Folketingets retsudvalg efter råd fra Rigsadvokat Henning Fode.
Foreningen Aktive Modstandsfolk, der i 1995 gjorde opmærksom på Søren Kams deltagelse i et nazistisk propagandastævne i nazi-sympatisøren Jörg Haider’s Østrig og forfulgte sagen, protesterer imod den trufne afgørelse.
Vi gør de ansvarlige myndigheder og politikere opmærksom på, at danske modstandsfolks indsats og folkenes dyrekøbte sejr over nazismen bl.a. resulterede i Danmarks anerkendelse som allieret, i stiftelsen af de Forenede Nationer (FN) og gennemførelsen af krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Vi understreger:

1. Regeringen har hverken legal kompetence eller myndighed til at negligere sine internationale forpligtelser. Danmark tilsluttede sig den internationale krigsforbryderdomstol i Nürnberg og dens beslutninger. En af beslutningerne foreskriver, at krigsforbrydelser aldrig forældes, en anden, at forbryderne skal straffes i det land, hvor de har begået deres ugerninger.
I denne anledning henstiller vi – endnu en gang – til regeringen, at den tager skridt til at bringe mistænkte danske krigsforbrydere for en dansk domstol, hvor de skal stå til regnskab for deres forbrydelser. Det gælder også Søren Kam.

2. Danmark har officielt efterlyst 30 personer, der mistænkes for at have begået krigsforbrydelser. Vi gør opmærksom på, at mindst otte af dem var danske statsborgere, da de som terrorister af samme type som Søren Kam tjente Hitler og nazismen. Ligesom Kam blev de fredet ved at herrefolkets arvtagere gradbøjede juraen og gjorde de pågældende til tyske statsborgere, der ifølge lov ikke må udleveres til strafforfølgelse i et andet land.

3. Aktive Modstandsfolk kan ikke acceptere, at regeringen freder terrorister. Vi finder, at regeringen spiller dobbeltspil, idet den samtidig har medvirket til oprettelse af en international straffedomstol i Haag, og også på anden måde deltager i international domfældelse af krigsforbrydere. Med andre ord vil danske politikere gerne straffe krigsforbrydere i andre lande, men vil i praksis frede danske krigsforbrydere. Vi mener, der er tale om hyklerisk dobbeltspil og politisk manipulation.

4. Vi gør også opmærksom på FN-konventionen imod racisme og Danmarks forpligtelse til at følge denne. Vi understreger konventionens forbud imod at yde finansiel støtte til racistisk propaganda. Men dette blæser regeringen på og har foreløbig postet ca. 400.000 kr. i Jonni Hansens nazi-gruppe i Greve.

5. Samtidig har regeringen frataget eller reduceret den beskedne økonomiske støtte, som tidligere helt naturligt blev ydet til modstandsfolk og andre antinazister. Er dette en holdning, regeringen virkelig mener alvorligt og fastholder? Svar udbedes.

Med venlig hilsen
f. Aktive Modstandsfolk, Bestyrelsen
Frede Klitgård
/formand/

Netavisen 16. august 2002