Bølge af nye skolelukninger forberedes

Som led i de kommende års nedskæringsrunder på folkeskolen rundt om i kommunerne lægges der op til en ny bølge af skoleslagtninger. De små skoler skal stort set udraderes, mener Kommunernes Landsforening. Som udgangspunkt for slagtningsplanerne udnytter man en OECD-rapport, der efter sigende dokumenterer, at ni ud af ti danske skoler er for små i forhold til “den ideelle størrelse”.

De nye kommunale håndfæstninger, der er indgået, fastholder kommunerne i et økonomisk jerngreb og tvinger kommunerne til voldsomme nedskæringer. Også indenfor folkeskoleområdet. Der er ikke anden udvej end at lukke små skoler en masse. Over hele landet. De små skoler er alt for dyre i drift pr. elev i forhold til større skoler, hvorfor de må nedlægges, slår Kommunernes Landsforening (KL) fast. Eleverne bør fremover centreres på langt færre skoler end i dag.

Men, bedyrer KL højtideligt. De anbefalede skoleslagtninger er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Om at skære drastisk ned på udgifterne til folkeskolen. Næh, det drejer sig skam i højeste grad også om at sikre børnene det bedst mulige skoleforløb. Småt er ikke altid godt, mener formanden for KLs børne- og kulturudvalg.

Han henviser til en OECD-rapport, der hævder, at ni ud af ti danske skoler er alt for små i forhold til “den ideelle skolestørrelse”. Ifølge OECDs undersøgelser af 15-åriges kundskaber i 170 lande trives børns indlæring bedst på større skoler med omkring 600 elever. Professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Institut, er helt enig. De små skoler udgør både økonomisk og pædagogisk et problem for kommunerne.

Budskabet fra KL, OECD og andre “eksperter” går rent ind. Flere kommuner er allerede i gang med at lukke små skoler – både storbykommuner og landsbykommuner. Odense og Århus Kommune er i færd med forberedelserne, Esbjerg har allerede slagtet en række små skoler og forbereder lukningen af flere, mens den fynske “minikommune” Vissenbjerg Kommune planlægger at nedlægge samtlige kommunens fem skoler og samle eleverne på en ny skole.
Så den nye bølge af skoleslagtninger er så småt gået i gang.

Netavisen 10. august 2002