København: 120 skoleklasser mangler klasselokaler

Pressemeddelelse

Da overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) for et par år siden mødtes med den daværende finansminister om Københavns Kommunes økonomi, havde uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard (Ø) udstyret ham med et billede af alle eleverne på Rådmandsgades Skole stillet op i skolegården. Den gang svarede skolens elevtal nemlig til stigningen i kommunens samlede elevtal. Da overborgmesteren i foråret igen var til møde i Finansministeriet var ét billede ikke nok, så skoleborgmesteren havde denne gang også givet ham et billede af alle eleverne på Oehlenschlægersgades Skole.

– I tørre tal taler vi om en tilgang på omkring 1000 folkeskoleelever i det skoleår, vi netop har taget hul på, siger Per Bregengaard. – Det siger noget om vigtigheden af, at skolerne kommer til at spille en væsentlig rolle ved de kommende budgetforhandlinger.

– Tilgangen af så mange nye elever stiller jo ikke kun krav om flere lærere. De skal alle samme have et sted at blive undervist, de skal alle have en ordentlig stol at sidde på og et bord at arbejde ved, og de skal alle have tidssvarende og intakte undervisningsmaterialer. Og det kan vi ikke i dag. På lokaleområdet har vi et stort efterslæb. I dette skoleår mangler således 120 klasselokaler – om to år vil tallet være 140. Og vi skal i den forbindelse ikke glemme Borgerrepræsentationens vedtagne princip om et klasselokale til hver klasse. Det håber jeg, bliver husket, når vi mødes til budgetdrøftelser i BR, slutter uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard.

Netavisen 9. august 2002