Danmarks nye fattigdoms- og arbejdsløshedsø: Fyn

Den økonomiske krise kradser hårdt. Ikke mindst på Fyn, der i forvejen er blevet en fattigdomsø og kan se frem til at sakke yderligere bagud i forhold til resten af Danmark.

Storebæltsbroen blev ikke til gavn for fynboerne, og det seneste økonomiske opsving i Danmark gik helt udenom Fyn. Fynboerne er blevet fattigere sammenlignet med befolkningen i resten af landet. I tilgift kommer, at fremtiden på ingen måde tegner sig spor lysere, tværtimod, viser opgørelserne fra Fyns Amt fra år 2000 samt prognoserne for udviklingen de kommende år. Fynboerne tjener godt 10 pct. mindre end landsgennemsnittet. En forskel, der vil vokse yderligere de kommende år.

Fyn er simpelthen blevet Danmarks seneste fattigdoms- og arbejdsløshedsø. Erhvervsudviklingen er mildt sagt stagneret. Flere virksomheder har massefyret folk, en del virksomheder er helt forsvundet fra landkortet, og den internationale økonomiske krise, som også har ramt Danmark og i allerhøjeste Fyn hårdt, gør ikke situationen bedre. Massefyringerne af arbejdere på fynske virksomheder er taget til igen.

Forklaringen på, hvorfor netop Fyn er så hårdt ramt af stagnation/tilbagegang, er ifølge budgetchef i Fyns Amt Mogens Sehested Kristensen, at politikernes og erhvervsledernes fælles målsætninger om oprettelsen af flere nye højteknologiske og videnstunge virksomheder på Fyn er ikke slået igennem, mens viceborgmester i Fyns Amt Kristian Grønbæk Andersen mener, at Fyn simpelthen hænger fast i en gammeldags traditionel produktion.

Der er ikke kommet nye virksomheder til Fyn som erstatning for de mange virksomheder, der enten har indskrænket produktionen drastisk eller helt har drejet nøglen om og er flyttet østpå, f.eks. til de baltiske lande, hvor arbejdskraften er ekstrem billig. Med stigende fynsk arbejdsløshed og voksende fattigdom til følge. Fyn i dag er langt fra fin.

Den skæve udvikling, at Fyn sakker længere og længere agterud i forhold til resten af landet og ikke tiltrækker nye virksomheder, skyldes ifølge viceamtsborgmesteren et for lavt uddannelsesniveau på Fyn. Fynboerne er generelt lavere uddannede end de øvrige danskere. Alt for få unge på Fyn vælger at gå i gymnasiet. De fynske uddannelsessøgende må fremover have langt større ambitioner samt gå efter de højeste uddannelser. Så skal udviklingen på Fyn nok ad åre vende sig til det bedre!

Men i mellemtiden vil massearbejdsløsheden og fattigdommen bide sig yderligere fast på Fyn. Med et gennemsnitligt indkomstniveau, der vil ligge 11-12 pct. under resten af landet og med nye sociale forringelser på amtsligt og kommunalt plan. Fremtiden er ser alt andet end munter ud.

Se også
Skyerne over Fyn trækker sammen

Netavisen 9. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne