A. P. Møller tørrer sig af på skatteyderne

Med lukningen af Stålvalseværket i Frederiksværk – med A. P. Møller som storaktionær – blev hele byen ramt. Knap 1.000 arbejdere blev fyret. Små 1.000 ansatte hos underentreprenører blev fyret. Underlaget for en af Danmarks større byer er revet væk. Det berører omsætningen i butikkerne, der for manges vedkommende må dreje nøglen om. Det rammer kommunekassen på sigt, hvilket meget let kan betyde skatteforhøjelser.
Med et knips med fingrene har Danmarks rigeste mand lukket og slukket for et større lokalsamfund og nedlagt Danmarks eneste stålvalseværk.
Nu er tiden inde til at gøre boet op.

Den Danske Bank, hvor A. P. Møller sidder i bestyrelsen, havde i januar 355 millioner i klemme i form af lån. På forunderlig vis har værket afdraget 263 millioner i løbet af mindre end et halvt år til banken, hvilket reducerer gælden til 98 millioner kroner. Betalingsstandsningen har – med Berlingske Tidendes (hvor A. P. Møller også har siddet i bestyrelsen) egne ord – fundet sted på et ikke uheldigt tidspunkt for Den Danske Bank.
Anderledes ser det ud for de øvrige kreditorer.

Staten har som medejer 117 millioner i klemme. De vil først blive indfriet, når andre kreditorer har fået deres, hvilket garanterer staten et tab på samme beløb, da det er et beløb, som er lånt til værket i form af såkaldt ansvarlig kapital.
Med andre ord har staten garanteret, at aktionærer og kreditorer slipper helskindet fra lukningen med en “dividende” af deres gæld på 13-14 pct., hvilket skatteyderne kommer til at bløde for.

Det er ikke første gang, at staten giver Danmarks rigeste mand kontanthjælp. Det mest kendte eksempel er, da han fik foræret Nordsøens undergrund, olie og gas for én krone.
Til gengæld forærer han København et operahus til borgerskabet.

Netavisen 28. juli 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne