Globale Rødder i Aktion: Texaco-tank besat

Kvinder fra Globale Rødder holdt tirsdag eftermiddag taget på Texaco-tanken på Gl. Køge Landevej besat. Samtidig modtog Texacotanken en levering på 20 kilo fiskeaffald. Aktionen skete i protest mod ChevronTexacos udplyndring af naturressourcer og ødelæggelse af miljøet i Nigerdeltaet og i solidaritet med de hundredvis af nigerianske kvinder der siden sidste uge holder flere ChevronTexaco-oliestationer i Nigeria besat.

Foto:
Protest mod Chevron i Nigeria

Nigeria er verdens 6 største eksportør af olie. Olieselskaber som ChevronTexaco tjener hvert år millioner på udvinding af olie i landet. Alligevel er Nigeria blandt de 20 fattigste lande i verden. 66% af befolkningen lever ifølge Verdensbanken under FNs fattigdomsgrænse. fattigdom.

Nigerdeltatet hvor det meste af olien udvindes er en af Afrikas fattigste regioner. På trods af firmaets smukke løfter om det modsatte er der sket en negativ udvikling med stigende fattigdom, arbejdsløshed, vold og prostitution. Samtidig har boringerne, afbrændingen af naturgas og giftudslip ført til omfattende ødelæggelse af miljøet. I maj skete et større giftudslip som dræbte tusindvis af fisk i området.

Historien er typisk eksempel på den firmastyrede globalisering. Multinationale firmaer tjener milliarder på at udvinde naturressourcer i fattige lande. Der sker således en konstant overførsel af rigdom fra fattige til rige lande. Den bistand der går den anden vej er i sammenligning de rene håndøre. Derfor vokser fattigdommen i Syd og rigdommen i Nord. Kvinderne i Syd er den gruppe som rammes hårdest af den firmastyrede globalisering.

Nu har kvinderne i Nigerdeltatet fået nok. De kræver at de selv får andel i de rigdomme der udvindes i deres lokalområde. De kræver skoler, sundhedsvæsen og infrastruktur. Ved tidligere protester er aktivisterne blevet angrebet af nigeriansk militær fra Chevron-ejede helikoptere.

ChevronTexaco er et af verden største olieselskaber. Firmaets årlige indkomst er større end mange nationale økonomier. Firmaet er medlem af lobbyorganisationen USA-Engage, der modarbejder love der skal sætte etiske grænser for frihandel.

Den firmastyrede globaliserings negative konsekvenser har i de seneste år ført opbygningen af en global social bevægelse der kæmper for en demokratisk og folkestyret globalisering fra neden.

Transnationale firmaer, der som ChevronTexaco opererer på globalt niveau må også mødes af en global modstand. Derfor blev HydroTexacotanken besat. ChevronTexaco ejer 50 % af HydroTexaco.

“I don’t know how (ChevronTexaco) can allow other human beings to live like this. Why do they treat us like animalAnino Olowu – nigeriansk protestleder

Politiet hentede de kvindelige aktivister fra Globale Rødder ned fra Texaco-taget. De anklages nu for ‘ulovlig indtrængen’.

Se også
Nigeria: Kvindeoprør på ChevronTexaco får stærk støtte Yelah. Sv.

Netavisen 24. juli 2002