Usynlig, men mærkbar

Leder Kommunistisk Politik 14, 2002

Antallet af dårlige betalere registreret i Ribers og andre gældsregistre er voldsomt stigende. Det er et sikkert tegn på at danskerne har usædvanligt ondt i privatøkonomien. Og det er igen et tegn på, at den økonomiske krise, som også har ramt Danmark med massefyringer og virksomhedslukninger (tilmed af hele byer som i forbindelse med A.P. Møllers lukning af Stålvalseværket i Frederiksværk) for alvor er begyndt at bide. Fogh-regeringens politik for udrensning af offentligt ansatte gør den ekstra mærkbar.
Men officielt er krisen der ikke. Man hører ikke om den i medierne. Og hvis den endelig er der (når nye panikker ryster aktiemarkederne), er den ikke alvorlig. Højst et kortvarigt og forbipasserende onde.
Økonomien er sund. Ikke mindst den amerikanske. Det har vi Bushs ord for. Og hans centralbankchef Greenspans. Og dermed er verdensøkonomien sund. Og den danske er særdeles sund. Det har vi Foghs ord for.

Euro’en er usædvanlig sund. Kapitalflugten fra USA og den manglende investeringslyst har ført til en svækkelse af den amerikanske dollar og til en styrkelse af euro’en, så de nu næsten koster lige meget. Dermed ligger euro’en kun godt 10 procent under værdien ved lanceringen for tre år siden.
Den styrkede euro er angiveligt blevet enormt populær blandt danskerne, selvom deres privatøkonomi ikke har fået det bedre. Den ene lederskribent efter den anden kan fortælle, at danskerne har fået gigantiske tømmermænd og en bloc fortryder vores Nej til euroen og ja til bevarelse af kronen ved den seneste folkeafstemning. Det er nærmest et folkekrav at få en omafstemning – hvis man skal tro medierne.
De samme medier har meget mindre travlt med at beskæftige sig med, hvad den store møntombytning på en betydelig del af kontinentet egentlig har betydet: gennemsnitlige prisstigninger i Euroområdet på omkring 10 pct. Det er lige akkurat blevet rapporteret, at danskernes charterferier i snit er blevet 20 procent dyrere i euro-land, hvor der tælles opad med særdeles rund hånd.
Måske skulle et kommende afstemningstema være: Ja eller nej til 10-20 pct. prisstigninger uden kompensation?

Den danske regering – der nu udøver formandskabet i EU – har en vane med at vente på signalerne fra USA. Kommer der ingen signaler, vil man heller ikke kunne høre ekko’et.
Men nu er der kommet et klart og tydeligt signal: Der er ingen økonomiske problemer. Næsten ingen, i al fald. Under en kongreshøring fortale nationalbankdirektør Greenspan at til trods for uroen på aktiemarkedet er amerikansk økonomi fundamentalt sund, og at den er på vej mod fuld genopretning.
Alligevel vil recessionens eftervirkninger stadig kunne mærkes et stykke tid endnu, og derfor har nationalbanken ingen planer om at hæve renten, før økonomien viser mere entydige tegn på fremgang.
– Effekterne af de seneste vanskeligheder vil blive hængende lidt endnu, men når de aftager – og forudsat at der ikke kommer flere chok – er amerikansk økonomi klar til at genoptage et mønster af fortsat vækst, fortalte den tidligere så tilbedte økonomiske superguru.
Kapitalejerne er imidlertid ikke så nemme at berolige efter at enorme formuer er blevet spillet væk på børserne, da det viste sig at det store økonomiske eventyr i Clinton-årene fik en ende, og at det i øvrigt i vidt omfang var bygget på vildt overdreven optimisme og falske tal fra direktionskontorerne, som har vist sig fulde af kriminelle med milliardgager.
Der er mindst lige så mange tegn, der tyder på en fortsat uddybning af krisen i den amerikanske økonomi, som på det modsatte.
En ting, der i al fald står fast i forbindelse med den nuværende krise, er, at den europæiske økonomi med den fælles valuta euro’en ikke fungerer som verdensøkonomiens ny lokomotiv. Kun den amerikanske spiller denne rolle. Investeringerne er ikke simpelthen blevet flyttet fra USA til Europa, hvis aktierbørser har oplevet de samme nedture til niveauet fra midten af 90erne som de amerikanske.
Rystelserne fra den amerikanske krise vil gøre sig gældende i hele EU – og i Fogh-Danmark – usynlige, uhørlige – men særdeles mærkbare, og i lang tid fremover.

Redaktionen 17. juli 2002

Netavisen 19. juli 2002