Avisbudene: Sammenhold sikrede overenskomst

Avisbudenes stærke sammenhold og andre faggruppers solidaritet sikrede avisbudene en ny overenskomst, hvorfor de genoptog arbejdet den 1.juli.

Det var “Det Berlingske Officin” og “Politikens Hus”, som var de virkelige bagmænd bag konflikten. De to store bladhuse, som var hovedejer af Bladkompagniet, der distribuerede deres morgenaviser til abonnenterne, besluttede for snart et år siden, at Bladkompagniet skulle opdeles i 12 mindre firmaer, der hver især var bundet til bladhusene. Det skulle løse Bladkompagniet – og de nye firmaer – fra deres overenskomst.
Avisbudene, der dækker omdelingen af 160.000 morgenaviser til abonnenter i Storkøbenhavn, valgte at tage kampen op. Forhandlingerne brød sammen og Forligsinstitutionen blev inddraget – og den varslede strejke blev udsat uden resultat.

Bladhusene valgte at forsøge at knække budene gennem konflikt, hvor de benyttede sig af illegal arbejdskraft som strejkebrydere. Det skulle vise sig, at avisbudenes sammenhold og solidariteten var større end bladhusene havde forventet.
Avisbudene tog ikke på ferie eller i kolonihavehus. De organiserede demonstrationer og overvågning af den illegale udbringning af aviser. På bladhusene nedlagde pakkeriarbejderne arbejdet i solidaritet, så Berlingske Tidende og Politiken slet ikke udkom i en uges tid.

Da alvoren gik op for bladhusene, som samtidigt overlod det Storkøbenhavnske marked til konkurrenten Jyllands Posten, måtte de via Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF) fatte og spidse pennen – og skrive under på en ny overenskomst.

Ifølge budenes fagforening – Lager & Handel i København – betyder den ny overenskomst, at alle bude bibeholder deres løn. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne er sikret, samt andre forbedringer eller sikringer af nuværende løn- og arbejdsforhold.

Omkring 2/3 af avisbudene stemte, hvilket er et relativt flot resultat, da budenes arbejdsforhold er meget individualiseret. Af de afgivne stemmer stemte knap 70 pct. Ja, mens godt 30 pct. stemte Nej.
Den relative store nej-pct. skyldes, at den ny overenskomst indebærer et nyt system til tidsfastsættelse af avisruterne. Systemet kan betyde en forringelse af det nuværende arbejdstempo, som i forvejen er hårdt nok for de natlige “trappesteppere”.

Alle ruter og distrikter skal måles op i uge 38, hvorefter det vil vise sig om overenskomsten indeholder besparelser for bladhusene.

Se også
Avisbude i omfattende strejke

Netavisen 15. juli 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne