Nyt dagpengeangreb undervejs

Højreregeringen lægger sammen med vennerne i Dansk Arbejdsgiverforening op til at beskære eller helt afskaffe de nyuddannedes muligheder for at få understøttelse, hvis de ikke med det samme efter endt uddannelse får arbejde indenfor deres uddannelsesområde.

Det nye angreb på dagpengeretten vil årligt ramme 30.000 nyuddannede unge, der fremover ikke vil være berettiget til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse: den såkaldte dimittendsats på 82 pct. af dagpengesatsen, hvis de ikke kan få arbejde straks efter endt uddannelse. Selve vedtagelsen synes at være en ren formalitet, da højreregeringen og arbejdsgiverne har forhandlet angrebet på plads.

Bonkammeraterne i højreregeringen og Dansk Arbejdsgiverforeningen er fuldstændigt enige om det efter sigende nødvendige angreb på dagpengene. Som med en mund beskylder man de nyuddannede for at misbruge retten til at modtage dagpenge. De ifølge bonkammeraterne forholdsvis høje ydelser motiverer simpelthen ikke de nyuddannede i til at få sig et arbejde, lyder begrundelsen for det fælles forslag.

De dvaske nyuddannede skal piskes i arbejde via smadring af deres økonomiske forhold. Uanset om der reelt er mulighed for at få et arbejde indenfor deres uddannelsesområde med dags varsel, hvilket ofte ikke er tilfældet, skal retten til dagpenge skrottes – eller i det mindste dimittendsatsen sænkes til 70 pct. af dagpengeniveauet.

Det nye angreb på dagpengeretten er blevet mødt af kraftig kritik fra fagbevægelsen. Ole Per Front, der er formand for Ingeniørforeningen i Danmark kalder forslaget letkøbt og populistisk: “Vi har en gruppe højtuddannede, som bruger fire til seks år på at uddanne sig. Det vigtigste må være, at vi får brugt deres evner og viden”.

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd samt Akademikernes Centralorganisation afviser beskyldningerne imod de nyuddannede for ikke at ville arbejde. Der er rigeligt med incitamenter til at søge arbejde for de nyuddannede. Som nyansat ingeniør får du en løn, der er over dobbelt så høj som dimittendsatsen. Mange mister også deres kollegieværelse efter endt uddannelse og skal finde sig en lejlighed eller har måske planer om at stifte familie, fastslår Ole Per Front.

Så de økonomiske incitamenter for at søge arbejde er i allerhøjeste grad til stede, hvorimod der ikke er nogen som helst garanti for at der er arbejde at få med det samme, man taget sin uddannelse. Der vil blot blive endnu flere nyuddannede, der tvinges til at opgive at bruge deres uddannelse til noget, hvis forslaget føres ud i livet..
At sikre, at de nyuddannede udnytter deres uddannelse til gavn for samfundet, ligger imidlertid ikke regeringen og arbejdsgiverne på sinde. De nyuddannede skal på linie med de andre ledige blot stå til rådighed for arbejdsgiverne som løntrykkere og ekstrem billig arbejdskraft uden faglig rettigheder.

Netavisen 23. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne